Startersopleiding technisch uitvoerend medewerker

Doelgroep

Startende ambtenaren met een technisch-uitvoerende opdracht (groenarbeiders, wegenwerkers, poetspersoneel, …) die bij voorkeur enkele maanden in dienst zijn.

Voorkennis

Je bent minimum enkele maanden in dienst bij jouw bestuur.

Doelstelling

Met de startersopleiding voor arbeiders willen we je een introductie geven in de werking van een lokaal bestuur en je wapenen om zo snel mogelijk je weg te vinden in de organisatie. Daarnaast willen we je enthousiast maken voor je job bij de overheid en je een positieve houding bijbrengen tegenover het werkveld. We willen ook jouw taak en plaats binnen dat werkveld verduidelijken.

Programma

Dag 1 – het lokaal bestuur (3 uur)

  • Wie is mijn werkgever en hoe is de overheid georganiseerd?
  • Wie beslist en hoe wordt een beslissing genomen?
  • Werkmiddelen in het lokaal bestuur: Over budgetten en overheidsopdrachten

Dag 2 – mijn plaats in het lokaal bestuur (3 uur)

  • Waar sta ik in het organogram?
  • Welke loopbaan kan ik uitbouwen?
  • Praktische informatie over instroom, loopbaan en uitstroom in lokale besturen
  • Wat zijn mijn rechten en plichten?

Dag 3 – werken in het lokaal bestuur (3 uur)

  • Welke gedragsregels gelden voor mij?
  • Hoe werk ik goed samen met collega’s?
  • Hoe ga ik om met de burger?

Werkvorm

We vertrekken vanuit de eigen werksituatie. Actieve werkvormen en opdrachten met concreet materiaal helpen om zicht te krijgen op je werkveld.

Trainer

Mieke Catteeu, zelfstandig consultant


Prijs

240,00€
€ 240 voor abonnees, € 288 voor niet-abonnees; vrijgesteld van btw
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!