Startersopleiding technisch uitvoerend medewerker

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Startersopleiding technisch uitvoerend medewerker

Doelgroep

Startende ambtenaren met een technisch-uitvoerende opdracht (groenarbeiders, wegenwerkers, poetspersoneel, …) die minimum enkele maanden in dienst zijn.

Doelstelling

Met de startersopleiding voor arbeiders willen we je een introductie geven in de werking van een lokaal bestuur en je wapenen om zo snel mogelijk je weg te vinden in de organisatie. Daarnaast willen we je enthousiast maken voor je job bij de overheid en je een positieve houding bijbrengen tegenover het werkveld. We willen ook jouw taak en plaats binnen dat werkveld verduidelijken.

Programma

Dag 1 – het lokaal bestuur (6 uur)

 •  Wie is mijn werkgever en hoe is de overheid georganiseerd?
 • Wie beslist en hoe wordt een beslissing genomen?

Dag 2 – mijn plaats in het lokaal bestuur (6 uur)

 • Waar sta ik in het organogram?
 • Welke loopbaan kan ik uitbouwen?
 • Wat zijn mijn rechten en plichten?

Dag 3 – werken in het lokaal bestuur (6 uur)

 • Welke gedragsregels gelden voor mij?
 • Hoe werk ik goed samen met collega’s?
 • Hoe ga ik om met de burger?

Werkvorm

We vertrekken vanuit de eigen werksituatie. Actieve werkvormen en opdrachten met concreet materiaal helpen om zicht te krijgen op je werkveld.

Docent

Mieke Catteeu, zelfstandig consultant

Groepsgrootte

De programma-aanpak vereist om met een kleine groep te werken. Daarom beperken we de groep tot 15 deelnemers.

 • Startersopleiding technisch uitvoerend medewerker - start 9 mei 2019
  9 mei 2019
  09:00 - 16:00