Sessie 6 collegagroep organisatiebeheersing – Verbetercultuur

Programma

Inhoud:

 • draagvlak creëren en gedeeld eigenaarschap
  • hoe zorgen voor een omvattende bewustwording?
  • hoe duiden op de impact op ieders werk? – meerwaarde voor iedereen
  • concrete tips en tricks om OBS te laten leven binnen de organisatie en er rond te werken
  • welke aanknopingspunten kunnen we gebruiken om draagvlak te creëren? hoe mensen meekrijgen in het verhaal?
  • hoe best communiceren ifv groter draagvlak?
  • mensen verantwoordelijk voor doelstellingen en processen
 • verandermanagement
  • hoe anderen overtuigen om er in mee te gaan? (ROI)
  • hoe medewerkers en politici mee op de kar krijgen?
  • hoe werken aan een cultuurverandering?
  • hoe de mindset – deontologie veranderen?
 • betrokkenheid
  • tav kwaliteit, beleid en organisatieontwikkeling (pdca)
  • door verantwoordelijke kbo, ad, management en bestuur
  • hoe meer betrokkenheid creëren?
 • ambities
  • over het domein kwaliteit, beleid en organisatie – tav de dienst
  • hoe deze helder, inspirerend maken?
  • hoe deze gekend, begrepen en doorleefd maken in de organisatie?
 • hoe overgaan tot concrete actie?
 • op basis waarvan beslissen om een actie te ondernemen?
 • hoe verbetercultuur realiseren en uitdragen?
 • hoe risico’s analyseren?
 • hoe omgaan met klachten?

Werkvorm

 • getuigenis
 • uitwisseling

Trainer

Inge Vromant


Prijs

85,00€
€ 85 voor abonnees, € 102 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Urenschema

Deze sessie gaat door op

09u00 - 12u00
dinsdag 6 december 2022

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan
Beschikbaar Tickets: 16
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.