Sessie 4 – Collegagroep maatschappelijk werk – Nieuwkomers en allochtonen

Doelgroep

Maatschappelijk werkers uit West-Vlaamse lokale besturen. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstellingen

Uitwisselen, van elkaar leren, elkaar ondersteunen, expertise verwerven.

Programma

17/11/22 nieuwkomers en allochtonen

  • Hoe ga je om met cultuurverschillen en verschillende zienswijzen?
  • Wat doe je als je vermoedt dat mensen radicialiseren?
  • Hoe werk je samen rond integratie?
  • Welke aanpak hanteer je bij nieuwkomers?

Werkvorm

Collegagroep, intervisie

Trainer

Inge Vromant


Prijs

85,00€
€ 85 per sessie voor abonnees, € 102 per sessie voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Inschrijven kan per sessie via de linken onder het programma


Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Urenschema

Deze collegagroep vindt plaats op

09u00 - 12u00
donderdag 17 november 2022

Inschrijven

Schrijf je in voor meerdere personen, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar Tickets: 11
Het Schrijf je in voor meerdere personen, pas dan het aantal aan. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.