Sessie 3 collegagroep organisatiebeheersing – Indicatoren: welke, hoe bewaken en meten

Programma

Inhoud:

 • welke gegevens zijn nuttig en handig voor bestuur?
  • criteria
  • indeling – weging
  • hoe meten en bijhouden?
  • hoe verder gaan dan leidraad Vlaanderen?
 • KBO werking zelf bewaken en meten
 • indicatoren
  • wat zijn relevante indicatoren (ook voor het beleid)?
  • voorbeelden
  • dashboard met stuur- en kengetallen
  • hoe gelijkschakelen voor benchmark tussen onze besturen?

Werkvorm

 • inventariseren verschillende indicatoren + achtergrond ervan
 • workshop
 • uitwisselen rond bewaken en meten KBO werking zelf

Trainer

Inge Vromant


Prijs

85,00€
€ 85 voor abonnees, € 102 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!