Sessie 3 – Collegagroep maatschappelijk werk – Omgaan met psychische kwetsbaarheid van cliënten

Doelgroep

Maatschappelijk werkers uit West-Vlaamse lokale besturen. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstellingen

Uitwisselen, van elkaar leren, elkaar ondersteunen, expertise verwerven.

Programma

08/09/22 omgaan met psychische kwetsbaarheid van cliënten

 • Hoe ga je om met cliënten die een psychische kwetsbaarheid hebben?
 • Wanneer verwijs je door?
 • Wanneer schakel je externe hulp in?
 • Met welke instanties werk je samen op welke manier?
 • Hoe bouw je je netwerk uit?
 • Hoe werk je best samen met externen?
  • PET (psychiatrisch expertise team)
  • Psychiatrisch centrum
  • Psychologen
  • Psychiaters

Werkvorm

Collegagroep, intervisie

Trainer

Inge Vromant


Prijs

85,00€
€ 85 per sessie voor abonnees, € 102 per sessie voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Inschrijven kan per sessie via de linken onder het programma


Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Urenschema

Deze collegagroep vindt plaats op

09u00 - 12u00
donderdag 8 september 2022

Inschrijven

Schrijf je in voor meerdere personen, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar Tickets: 11
Het Schrijf je in voor meerdere personen, pas dan het aantal aan. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.