Sessie 1 collegagroep organisatiebeheersing – Plan van aanpak OBS

Programma

Inhoud:

 • welk systeem gebruiken als kapstok? Welk systeem past best bij mijn organisatie?
 • hoe coördineren? Van ad hoc aanpak naar een gecoördineerde aanpak
 • hoe zet ik een planning / kalender op? structuur – plan van aanpak. (wat moet wanneer in welke periode en met welke frequentie gebeuren binnen de domeinen kwaliteit, beleid, organisatiebeheersing en -ontwikkeling)
 • vergelijking leidraad Vlaanderen met andere systemen – aanvullen van de leidraad
 • hoe transparant kan je maken?
 • welke opvolgingstools zijn er voorhanden? Hoe informatie delen?
 • hoe teamgericht werken?
 • prioriteiten leggen, waarmee starten
 • Puzzelstukjes samenbrengen (proactief kunnen werken) – er een samenhangend geheel van maken
 • pdca cyclus: plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen: hoe integreren in de dagelijkse werking het het beleid?
 • hoe doelstellingen, kengetallen en indicatoren, verbeteracties en projecten, budget, dagelijkse werking op punt zetten?

Werkvorm

 • kennismaking met platform → live tonen – ism Martin Winnock
 • best practice van Eveline: OBS op teamniveau
 • in kleine groepen uitwisselen rond onderwerpen en delen in plenum of een open space

Trainer

Inge Vromant


Prijs

85,00€
€ 85 voor abonnees, € 102 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Online

Plaats

Online
online
Sold out!