Recht op feedback – Hoe voer je motiverende ontwikkel – en feedbackgesprekken?

Doelgroep

Voor alle leidinggevenden in lokale besturen die op een constructieve, motiverende manier feedback willen geven aan hun medewerkers, zowel in een feedback- of evaluatiegesprek als op de dagelijkse werkvloer.

Doelstelling

Als leidinggevende kan je een leercultuur creëren waarin medewerkers zichzelf continu blijven ontwikkelen door het krijgen van gepaste feedback op het juiste moment. Na het beëindigen van deze opleiding kan je als leidinggevende het belang en de voordelen van een feedbackgesprek benoemen. Je kan enkele hulpmiddelen opsommen om constructief feedback te geven aan de medewerker en deze ook praktisch toepassen. Je weet de medewerker tools aan te reiken om het feedbackgesprek voor te bereiden.

Heb je de basistechnieken al goed onder de knie, bekijk dan zeker ook even deze opleiding: Recht op feedback – werkvormen en methodieken om nog meer uit je gesprekken te halen.

Programma

We kijken verder dan de formulieren en administratieve vereisten. Deze gesprekken kunnen een motiverend en sturend instrument worden voor jouw team.

We staan o.a. stil bij:
• Wat is het doel van een feedbackgesprek?
• Hoe geef je een feedbackgesprek vorm? Welke structuur is hiervoor geschikt?
• Hoe bereid je je voor op een feedbackgesprek en hoe kan de medewerker zich voorbereiden?
• Hoe zorg je ervoor dat het functioneren ook na het feedbackgesprek opgevolgd wordt?
• Welke beoordelingscriteria en evaluatiemethode zijn er voor handen?
• Hoe gebruik je feedbackgesprekken als een positief feedbackinstrument?

We zoomen in op een aantal vaardigheden, zoals:
• Hoe maak je gebruik van diverse communicatievaardigheden?
• Hoe kan je positieve feedback geven?
• Hoe geef je best confronterende feedback?
• Hoe beoordeel je het gedrag?
• Hoe maak je verslagen op?

Werkvorm

We werken sterk interactief aan de hand van concrete, praktijkgerichte vragen van de deelnemers en bieden voldoende ruimte voor intervisie. Daarnaast maken we ruim de tijd om de vaardigheden te trainen via rollenspelen, oefeningen en gevalsstudies.

Trainer

Lara Vermeulen werkt als consultant bij Vonk. Ze heeft een masterdiploma in de klinische psychologie. Als trainer bouwde ze reeds een ruime ervaring op in het geven van opleiding i.v.m. communicatieve vaardigheden, leidinggevende competenties, integriteit en deontologie.


Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Prijs

300,00€
€ 300 voor abonnees Vonk, € 360 voor niet-abonnees, vrijgesteld van BTW

Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.