Procesmanagement: van analyse tot actief beheer

Doelgroep

Leidinggevenden, procesverantwoordelijken

Doelstelling

 • Inzicht in de bouwstenen van procesmanagement
  • Waarom doen we dit?
  • Wat mogen of moeten we verwachten als effecten en uitkomst?
  • Welke zijn de criteria en elementen die we moeten in rekening nemen bij de aanpak?
 • Processen kunnen in kaart brengen
 • Op basis van de gedocumenteerde processen met het team kunnen werken aan verbetering en verdere professionalisering van de werking
 • Op basis van de gedocumenteerde processen kunnen de juiste management beslissingen nemen als leidinggevende

Programma

We voorzien 2 sessies van 1 dag met een intervisie (1/2 dag) achteraf;

DAG 1

 1 – Procesmanagement

In deze sessie verkennen we de bouwstenen van procesmanagement. Een juiste focus op deze essentie zorgt ervoor dat de leidinggevende met zijn/haar team weet waarom men processen aanpakt, wat de te verwachten uitkomst en volgens welke principes men moet te werk gaan.

 • Wat is procesmanagement?
 • Kernelementen
 • Klant en klantenservice
 • Rollen in een proces

2 – Processen in kaart brengen

In deze sessie leren de deelnemers een heldere methodologie aan om processen in kaart te brengen.

 • Process mapping
 • Afdelingsanalyse
 • Proceshiërarchie
 • Van PDCA naar proces

DAG 2

 3 – Processen in kaart brengen – workshop

In  deze sessie brengen de deelnemers op een interactieve manier reële processen in kaart. Ze krijgen de gelegenheid van mekaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Op basis daarvan wordt duidelijk dat de methodologie niet alleen gekend is, maar ook toegepast wordt. Dit is een volledig workshop gedeelte met tussentijdse debriefing en feedback plenair.

De sessie start met een voorbeeld van een proces dat wordt uitgetekend volgens de principes uit sessie 2, waarna de deelnemers zelf aan de slag gaan.

 • Flowcharting
 • Beperkte set essentiële symbolen en hun gebruik

4 – Groeipotentieel ontdekken

In deze sessie bespreken we beproefde methoden en hulpmiddelen om processen te optimaliseren. Met deze elementen kunnen deelnemers toekomstige stappen in het procesmanagement van hun organisatie succesvol aanpakken.

 • Processen meten
 • Processen evalueren
 • Processen verbeteren
 • De juiste keuzes maken

 DAG 3

 5 – Intervisie

Na enkele weken plannen we een intervisie waarbij de deelnemers op vrijwillige basis participeren aan een uitwisselingsproces van hun output en leerpunten. De trainer treedt op als facilitator van de groepsdiscussie en begeleidt de deelnemers verder op hun weg.

Werkvorm

De opleiding is praktijkgericht en biedt deelnemers de kans aan de hand van het lesmateriaal een directe toepassing te maken op de eigen interne werking; een actieve en geëngageerde deelnemer zal zo na de opleiding reeds een belangrijke basis gelegd hebben voor de onmiddellijke toepassing in de praktijk.

Trainer

Marc Devisch


Prijs

430,00€
€ 430 voor abonnees, € 516 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!