Personeelsadministratie – Module 7: Ziekte en re-integratie

Doelstelling

Deze opleiding stelt je in staat de nodige kennis op te doen om de personeelsadministratie met betrekking tot ziekte correct af te handelen.

Programma

 • Verplichtingen werknemer
 •  Gewaarborgd loon
 •  Samenloop diverse schorsingen
 •  Administratie bij ziekte
 •  Werkhervatting
 •  Re-integratie van langdurig zieken
 •  Einde arbeidsovereenkomst bij ziekte

Administratie en documenten:

 •  Inlichtingenblad mutualiteit.
 •  Elektronische aangifte ASR uitkeringen.
 •  (Progressieve) werkhervatting.
 •  Vakantie attest mutualiteit.

Werkvorm

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte.

Docent

Ann Rens, diensthoofd personeel bij IGO


Prijs

205,00€
€ 205 voor abonnees, € 246 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk - PC-klas

Plaats

Vonk - PC-klas
Koning Leopold III-laan 31, Sint-Andries-Brugge, Belgium
Sold out!