Personeelsadministratie – Module 5: Vakantie

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving.

Na deze sessie kan je aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Programma

Belangrijk: De klemtoon ligt op de regelgeving voor het contractueel personeel maar we vergelijken ook de specifieke regelgeving voor het statutair personeel.

Vakantieduur:

 •  Wie heeft recht op wettelijke feestdagen?
 •  Op hoeveel vakantiedagen heeft men recht?
 •  Welke afwezigheden geven recht op gelijkstelling voor vakantie?
 •  Wat bij wijziging arbeidsduur?
 •  Moet men de jaarlijkse vakantie opnemen?
 •  Mag men wettelijke vakantie overdragen naar een ander jaar?
 •  Wat als iemand ten gevolge van ziekte de wettelijke vakantiedagen niet kan opnemen?

Vakantiegeld:

 •  Wie heeft recht op vakantiegeld?
 •  Op hoeveel vakantiegeld heeft men recht?
 •  Wat bij wijziging arbeidsduur?
 •  Regularisatie vakantie-attesten van vorige werkgevers.
 •  Vakantiegeld bij uitdiensttreding.

Werkvorm

Deze sessie zorgt voor een praktisch gerichte opfrissing rond de basisregels van jaarlijkse vakantie zowel rond vakantieduur als vakantiegeld. Mogelijke documenten en berekeningen worden in de sessie toegelicht en ingeoefend.

Trainer

Ann Rens, diensthoofd personeel bij IGO


Prijs

205,00€
€ 205 voor abonnees, € 246 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!