Personeelsadministratie – Module 3: Arbeidsongevallen

Doelstelling

Na deze opleiding weet je welke ongevallen in aanmerking komen voor vergoeding, welke onkosten wel of niet vergoed worden, hoe een arbeidsongeval moet aangegeven worden, wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen en hoe de administratieve procedure verloopt.

Programma

 • Situering
  • historiek en regelgeving
  • toepassingsgebied en definities
 • Rollen & verantwoordelijkheden slachtoffer, bestuur (dienst – preventieadviseur – college), herverzekeraar, mutualiteit, Medex, Publiato, Fedris, arbeidsgeneesheer
 • Schadeloosstelling
  • Welke onkosten worden vergoed
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • blijvende arbeidsongeschiktheid
  • dodelijk arbeidsongeval
  • statutaire versus contractuele tewerkstelling
 • Administratieve procedure in de praktijk
  • melding en aangifte
  • beslissing aanvaarding
  • tussenfase (verlenging, afwezigheid, onkosten, werkhervatting, …)
  • opmaken besluit voor ongevallen
   • zonder blijvende ongeschiktheid (naargelang de duur van de tijdelijke ongeschiktheid)
   • met blijvende ongeschiktheid (incl. bepalen en uitbetalen rente)
   • herziening
   • afsluiten dossier en bewaartermijnen

Werkvorm

Praktijkgerichte uitleg, zoveel als mogelijk interactief en afgewisseld met korte oefeningen.

Documentatie bestaat uit slides, schema’s en modelformulieren

Trainer

Pia Blommaert, Preventieadviseur provincie West-Vlaanderen


Prijs

150,00€
€ 150 voor abonnees, €180 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op

09:00 - 16:00
dinsdag 28 september 2021

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar aantal Tickets: 5
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.