Personeelsadministratie – Module 3: Arbeidsongevallen – 5 mei 2020

Details Prijs Aantal:
InschrijvenToon details + €0,00 (EUR)  

 

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Module 3: Arbeidsongevallen

Data en tijdstip

dinsdag 5 mei 2020 van 9u00 tot 16u00

Prijs

Abonneeprijs: € 120 (lunch inbegrepen), vrijgesteld van BTW

Niet-abonneeprijs: € 144 (lunch inbegrepen), vrijgesteld van BTW

Doelstelling

Na deze opleiding weet je welke ongevallen in aanmerking komen voor vergoeding, welke onkosten wel of niet vergoed worden, hoe een arbeidsongeval moet aangegeven worden, wat de rol en de verantwoordelijkheden zijn van de verschillende partijen en hoe de administratieve procedure verloopt.

Programma

 • Situering
  • historiek en regelgeving
  • toepassingsgebied en definities
 • Rollen & verantwoordelijkheden slachtoffer, bestuur (dienst – preventieadviseur – college), herverzekeraar, mutualiteit, Medex, Publiato, Fedris, arbeidsgeneesheer
 • Schadeloosstelling
  • Welke onkosten worden vergoed
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • blijvende arbeidsongeschiktheid
  • dodelijk arbeidsongeval
  • statutaire versus contractuele tewerkstelling
 • Administratieve procedure in de praktijk
  • melding en aangifte
  • beslissing aanvaarding
  • tussenfase (verlenging, afwezigheid, onkosten, werkhervatting, …)
  • opmaken besluit voor ongevallen
   • zonder blijvende ongeschiktheid (naargelang de duur van de tijdelijke ongeschiktheid)
   • met blijvende ongeschiktheid (incl. bepalen en uitbetalen rente)
   • herziening
   • afsluiten dossier en bewaartermijnen

Werkvorm

Praktijkgerichte uitleg, zoveel als mogelijk interactief en afgewisseld met korte oefeningen.

Documentatie bestaat uit slides, schema’s en modelformulieren

Docent

Pia Blommaert, Preventieadviseur provincie West-Vlaanderen

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Module 3: Arbeidsongevallen
  5 mei 2020
  09:00 - 16:00