Personeelsadministratie – module 2: Arbeidsovereenkomsten

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte.

Na deze sessie kan je aan de slag bij opmaak en beëindiging van contracten.

Programma

Aanvang arbeidsovereenkomst:

 •  Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten (bepaalde/onbepaalde duur, vervanging, studenten, deeltijdsen, interimkrachten)
 •  Geldigheids- en vormvoorwaarden
 •  Dimona-aangifte

Beëindiging arbeidsovereenkomst:

 •  Onderling akkoord
 •  (Medische) overmacht
 •  Ontslag
  •  Opzegging
   • Wijze van en datum van kennisgeving
   •  Aanvang opzeggingstermijn
   •  Duur van de opzeggingstermijn
   •  Ontslagregels vanaf 2014
   •  Overgangsmaatregel: rugzaksysteem
   •  Ontslagcompensatievergoeding
   •  Tegenopzeg
   •  Opzeg i.g.v. rustpensioen
   •  Schorsing opzegtermijn
   •  Sollicitatieverlof
  •  Verbreking
   • Verbreking contract onbepaalde duur
   •  Verbreking contract bepaalde duur
  •  Dringende reden
  •  Einde vervangingsovereenkomst
  •  Einde studentenovereenkomst
  •  Ontslagmotivering
  •  Outplacement
  •  Administratieve formaliteiten na ontslag (af te leveren documenten: C4, tewerkstellingsattest, individuele rekening, vakantieattest…)

Werkvorm

Praktijkgerichte aanpak

Trainer

Els Meerseman – trainer/consultant Acerta


Prijs

230,00€
€ 230 voor abonnees, € 276 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op

09:00 - 16:00
maandag 20 september 2021
Sold out!