Openbaarheid van bestuur: waarmee dien je rekening te houden bij het beschikbaar stellen van informatie aan het publiek

Doelgroep

Medewerkers van provinciale en lokale besturen die vragen krijgen van burgers tot het bekomen van bestuursdocumenten (openbaarheid van bestuur).

Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Deelnemers krijgen een uitgebreid inzicht in de regelgeving m.b.t. het bekomen van een bestuursdocument door burgers. In de opleiding worden handvaten aangereikt om een aanvraag tot openbaarheid van bestuur vlot en correct te motiveren en te behandelen.

Programma

  • Algemeen regelgevend kader
  • Procedure
  • Uitzonderingen
  • Uitwerking en behandeling van casussen

Werkvorm

Doceren met voldoende interactie, maken van oefeningen en inbreng van actuele praktijkvoorbeelden.

Trainer

Kim Steen adjunct adviseur-juriste Dienst Griffie & Fiscaliteit provincie West-Vlaanderen


Prijs

150,00€
Abonneeprijs: € 150, niet-abonneeprijs: € 180 - vrijgesteld van BTW (inclusief lunch)
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!