Maatschappelijk werker: Zelforganisatie & timemanagement

Doelgroep

Startende maatschappelijk werkers

Doelstelling

Hoe vind je de balans tussen hulpverlening, administratieve taken en andere zaken die in ijltempo op je afkomen? In deze sessie wordt ingegaan op het leggen van prioriteiten en het formuleren van doelstellingen. Je leert omgaan met tijdrovers en tijdverspillers. Via praktisch agendabeheer leer je plannen en organiseren.

Voorkennis

Geen

Programma

  1. Waarom doen we aan time- en zelfmanagement? Waarom is dit heel belangrijk voor onszelf, en onze organisatie(s)?
  2. Waarom is dit vaak zo moeilijk? (inzoomend op enkele persoonlijkheidseigenschappen)
  3. Diverse tijdrovers: oefening
  4. Tips & hints rond: omgaan met stress en moeilijke mensen (leidinggevenden, cliënten en collega’s); hoe de volle mailbox behandelen? Hoe efficiënter vergaderen? Hoe alle informatie die op ons af komt behandelen en managen?
  5. Persoonlijk actieplan

Werkvorm

De opleidingsdag is een heel actieve dag, met veel eigen ervaringen die verteld worden, discussies, groepswerk, speeddating, en uiteraard veel tips & hints vanuit de trainer. Er wordt gebruik gemaakt van slides en een blanco actieplan dat tijdens de dag wordt ingevuld en opgevolgd via mail.

Trainer

Ann Moreels

  • Arbeids- en organisatiepsychologe
  • Conflictbemiddelaar
  • Coach
  • Docente KU Leuven

Online

Plaats

Online
online

Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.