Omgaan met klanten met dementie – erkende opleiding dienstencheques voor huishoudhulpen

Plaats

Inhuis
Wij verzorgen deze opleiding ook in jouw organisatie. Vraag vrijblijvend een inhuisofferte aan

Als huishoudhulp werk je vaak bij senioren. Dit houdt in dat je geconfronteerd kan worden met klanten die lijden aan dementie of met klanten waarbij de dementie langzaam zichtbaar wordt.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding krijg je beter zicht op de kenmerken van dementie.

We reiken je handvaten aan om hiermee om te gaan.

Zo kan je:

  • dit sneller signaleren en kan er, indien nodig, extra hulp ingeschakeld worden;
  • je communicatie met de klant hierop afstemmen;
  • een gepaste houding aannemen naar de klant en hun dierbaren.

Hoe we te werk gaan

We brengen de deelnemers samen in een intervisiegroep. Na een kennismaking, staan we stil bij de betekenis van dementie en hoe je daarmee omgaat binnen de werkcontext.

Na een pauze oefenen we concreet. De deelnemers krijgen voldoende tijd om vragen te stellen en verhalen te delen. We raden groepen aan van minimum 6 en maximum 15 personen.

Tijdsduur en prijs

De sessie duurt 4 uur. Het tarief bedraagt 140 euro/uur + verplaatsingsvergoeding.

Dienstencheques

Voor deze opleidingen beschikt Vonk over een goedkeuring in het kader van het Opleidingsfonds Dienstencheques. Dit betekent dat een dienstencheque-onderneming een gedeeltelijke terugbetaling kan aanvragen voor deze opleidingen.

Hiervoor moet het aanvraagformulier tot terugbetaling volledig ingevuld bezorgd worden aan het secretariaat opleidingsfonds dienstencheques vóór 30 juni van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de opleiding werd gevolgd.

Krijg je graag meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag: carmen.henckens@apbvonk.be of op 050 40 34 52.


Plaats

Inhuis
Wij verzorgen deze opleiding ook in jouw organisatie. Vraag vrijblijvend een inhuisofferte aan