Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (voor leidinggevenden)

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (voor leidinggevenden)

Grensoverschrijdend gedrag op het werk doet zich – vaak heimelijk – voor in alle bedrijven en instellingen, ongeacht hun sector en kan zich dus ook voordoen in de overheidssector. Hoe herken je grensoverschrijdend gedrag, hoe vang je signalen op, hoe spoor je medewerkers aan om zelf het gedrag te doen stoppen, hoe intervenieer je als de drempel naar de preventie adviseur te groot is, …? Of het nu gaat om pesten dan wel seksuele intimidatie, het vraagt om een bepaald bewustzijn rond dit thema. Bovendien vereist het omgaan hiermee op de werkvloer de nodige dosis assertiviteit en professionaliteit.

Doelgroep

Leidinggevenden bij lokale besturen

Doelstelling

Informeren, proactief sensibiliseren en trainen. Door het gedrag vroegtijdig te identificeren en verdere voortgang te stoppen kan het welzijn op het werk verbeterd worden.

Concrete doelstellingen:

 • De deelnemers kunnen grensoverschrijdend gedrag onderscheiden van niet-grensoverschrijdend gedrag.
 • De deelnemers kunnen de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag onderscheiden en kunnen deze herkennen op de werkplek.
 • De deelnemers zijn in staat om de verschillende signalen van escalatie van een grensoverschrijdend gedrag te herkennen, door onder andere zijn verschillende verschijningsvormen.
 • De deelnemers leren de oorzaken en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op het werk kennen.
 • De deelnemers zijn zich bewust van de bestaande interne en externe procedures (formeel en informeel) evenals de rol van de vertrouwenspersoon die hen daarbij ondersteunt en helpt met het aanpakken van grensoverschrijdende gedragingen.
 • De deelnemers kunnen anticiperen op situaties waar grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan, onder andere door het geven van een assertieve boodschap.
 • De deelnemers zijn zich bewust van de verschillende communicatiestijlen en technieken zodanig dat op een situatie van grensoverschrijdend gedrag antwoord kan worden gegeven zodat het gedrag stopt, en dit op een assertieve, professionele manier.
 • De deelnemers kunnen de vaardigheden toepassen dankzij simulaties met een professionele acteur.

Programma

 •  Verwelkoming en ventilatiemoment
 •  Wat zegt de wetgeving over grensoverschrijdend gedrag? Een kort overzicht.
 •  Wat is grensoverschrijdend gedrag (niet)?
  •  Wat zegt de wet?
  •  Perceptie
  •  Wat als mijn perceptie niet strookt met die van anderen?
 •  Wat zijn de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag? (pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld/agressie op de werkvloer.)
 •  Hoe grensoverschrijdend gedrag herkennen?
 •  Preventie op het niveau van de organisatie en op het niveau van het individu.
 •  Wat zijn de valkuilen binnen de preventie van grensoverschrijdend gedrag? (op vlak van organisatie en het individu)
 •  Hoe omgaan met een voorval van grensoverschrijdend gedrag?
 •  Welke interne (formele en informele) procedures dienen aanwezig te zijn?
 •  Simulaties met één van onze professionele acteurs

Werkvorm

Een praktijkgerichte en interactief workshop: slides, filmmateriaal, discussieforum, rondetafelgesprek, …
De opleiding wordt voorbereid met een korte opdracht en afgesloten met het inoefenen van situaties.

Docent

Wilfried Vercammen + trainingsacteur

 

Locatie

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:
Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (voor leidinggevenden)
  9 mei 2019
  09:00 - 16:00