Motiveren van bestuurshandelingen in ruimtelijke ordening

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij de besluitvorming van bestuurshandelingen op vlak van ruimtelijke ordening in een lokaal bestuur.
Omgevingsambtenaar, secretaris, schepenen ruimtelijke ordening, gecoro leden, administratief medewerker ruimtelijke ordening, …

Voorkennis

Basiskennis van wetgeving omgevingsvergunning en ruimtelijke planning.

Doelstelling

Deze opleiding wil bijdragen tot een betere kwalitatieve besluitvorming. De focus van de opleiding ligt bij ruimtelijke ordening.

Na de opleiding:

 • Weten de cursisten wat “motivering” inhoudt, geven een overzicht van de verschillende vormen waaronder de motiveringsplicht zich voordoet en kennen het toepasselijke recht. De cursisten kennen de voorwaarden waaraan een motivering moet voldoen en kunnen deze toepassen.
 • Kunnen de cursisten een correcte motivering schrijven voor beslissingen op vlak van ruimtelijke ordening.
 • Hebben de cursisten zicht op de mogelijke gevolgen van een gebrekkige of afwezigheid van motivering en van
  de mogelijkheden van herstel
   bij het maken van fouten bij het schrijven van motivering.
 • De cursisten hebben zicht waar in de procedure van ruimtelijke planning en vergunningen de grootste risico’s zitten op het maken van fouten bij hun motivering.
 • Kunnen de cursisten juridisch correcte motiveringen op een verstaanbare wijze communiceren.

Programma

Het theoretisch kader en de basiswetgeving wordt uitgediept. Bij de analyse van de basiswetgeving besteden we aandacht aan volgende aspecten:

 •  het toepassingsgebied
 •  de verhouding tot specifieke motiveringsverplichtingen
 •  de draagwijdte van de motiveringsverplichting
 •  de gevolgen bij het niet respecteren van de motiveringsverplichting
 •  de mogelijkheid van herstel van een foutieve of afwezige motivering.

Er wordt nauw aangesloten bij de werksituatie van de deelnemers.

DEEL 1: Wettelijk kader

Trainer: Sophie Ide, Matthias Dobbels, Dieter Jehs

 •  Wat is motiveren?
 •  Waarom moet je motiveren?
 •  Onder welke vormen stelt zich de motiveringsverplichting?
 •  Verkenning van de wet uitdrukkelijke motiveringsplicht

DEEL 2: Praktijkcases planning

Trainer: Matthias Dobbels, Dieter Jehs, Sophie Ide

Aan de hand van reële cases, wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk.

 • Identificeren van sleutelmomenten in het motiveren a.d.h.v. een oefening
 •  Stap per stap opbouw van een goeie motivering
 •  Case
  •  Inleiding
  •  Individuele en groepsoefening
  •  Fouten en criteria aflijnen

DEEL 3: Prakijktcases vergunningen
Trainer: Dieter Jehs, Sophie Ide, Matthias Dobbels

Aan de hand van reële cases, wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk.

 •  Korte toelichting procedure vergunning en de beoordelingselementen a.d.h.v. een case
 •  Concrete case(s):
  •  Wat wordt gemotiveerd?
  •  Is dit een goeie motivering en waarom?

Werkvorm

De opleiding start met een theoretisch overzicht. Al snel wordt de praktijk aan de theorie gekoppeld.

Trainers

 • Sophie Ide, adjunct-adviseur/jurist voor dienst omgevingsberoepen en ruimtelijke planning, Provincie-West-Vlaanderen.
 • Dieter Jehs, omgevingsambtenaar gemeente Oostrozebeke
 • Matthias Dobbels, coördinator adviseringen dienst ruimtelijke planning bij provincie West-Vlaanderen

Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.