Monitoring en bijsturing van het meerjarenplan en de reguliere werking in een lokaal bestuur

Doelgroep

Financieel directeurs, beleidsmedewerkers, algemeen directeurs, medewerkers financieel beheer, iedereen die zich bezig houdt met monitoring en organisatiebeheersing.

Voorkennis

Kennis van Excel is een meerwaarde.

Doelstelling

Deelnemers methodieken, concrete tools en handvaten aanreiken om binnen het lokaal bestuur aan de slag te gaan om de voortgang van het meerjarenplan te monitoren, hierover te rapporteren én bij te sturen. Maar eveneens methodieken, concrete tools en handvaten aanreiken om de reguliere werking en de dienstverlening in te monitoren, hierover te rapporteren én bij te sturen.

Deelnemers methodes aanreiken hoe je een dergelijk project op poten kan zetten, hoe je gedragenheid voor het traject kan creëren en hoe je medestanders kan vinden in je organisatie. Succesfactoren en valkuilen met mogelijke oplossingen worden aangereikt om deze methode van werken ingang te laten vinden in de organisatie.

Programma

  • Sessie 1: Hoe zet je een intern breed gedragen monitoringsysteem op voor het opvolgen van het meerjarenplan om op die manier goed te kunnen bijsturen in functie van het maximaal bereiken van de gestelde doelen.We maken de brug met het proces van hoe je vanuit een methodiek om tot een gedragen meerjarenplan te komen kan gaan naar een gedragen monitoringsysteem.We kijken ook verder en nemen ook de reguliere werking in de scope mee en kijken hoe je op lokaal niveau aan de slag kan gaan met ook deze werking goed te monitoren in functie van het sturen ervan.
  • Sessie 2: korte basisopleiding power BI met eigen dataset
  • Sessie 3: digitaal terugkommoment waarbij specifiek ingegaan kan worden op de specifieke vragen/bevindingen/resultaten na sessie 2.

 Werkvorm

  • Sessie 1: klassikaal, interactie d.m.v. vragen, kleine oefeningen met terugkoppeling in de groep
  • Sessie 2: klassikaal in het pc lokaal van Vonk. Oefeningen met de eigen data van de deelnemers.

Indien gewenst: 1 op 1 coaching op afroep tussen sessies 2 en het terugkommoment. Deze momenten gaan online door via teams.

  • Sessie 3: terugkommoment: online via teams beperkt in de tijd met de deelnemers en de lesgevers.

Trainers

  • Jurgen Vanoverberghe is Financieel Directeur in Kuurne. Hij is licentiaat EW en volgde de lerarenopleiding. Hij heeft ruime ervaring binnen het financieel beheer en binnen BBC.
  • Wim Dewever is Master Politieke Wetenschappen en werkte als beleidscoördinator bij een lokaal bestuur en nu als beleidsmedewerker. Hij heeft ruime ervaring met beleidsvoorbereiding en –planning, monitoring en beleidsevaluatie.

Prijs

550,00€
€ 550 voor abonnees, € 660 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Online

Locatie 2

Online
online
Sold out!