Personeelsadministratie – Module 1 : RPR en het brede kader

Doelstelling

Je verwerft inzicht in de rechtspositieregeling (RPR). Welke informatie vinden we terug in de RPR en hoe vertaalt zich deze informatie naar de praktijk?

Programma

  • Rechtspositieregeling (RPR)
  • Verhouding RPR en arbeidsreglement
  • Verhouding Koninnklijk Besluit/Vlaamse Regering en RPR
  • Wet op arbeidsovereenkomsten en de verhouding RPR
  • Basis vakbonden: vakbondstatuut, rol HOC en BOC, verschillende soorten afgevaardigden, rechten en plichten, …
  • De tuchtprocedure

Werkvorm

Praktijkgerichte aanpak

Trainer

Severine Gouwy, adjunct-adviseur dienst Personeel


Prijs

75,00€
€ 75 voor abonnees, € 90 voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op

09:00 - 13:00
vrijdag 17 september 2021
Sold out!