Maatschappelijk werker: Van probleemanalyse naar Raad & cliënt

Doelgroep

Startende maatschappelijk werkers

Doelstelling

Na de opleiding …

  • … kan je een realistische en objectieve analyse van een multi-probleemsituatie van een cliënt maken.
  • … kan je professioneel communiceren over deze situatie met het oog op een beslissing door de Raad of het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
  • … weet je hoe je zowel een positieve als negatieve beslissing kan communiceren naar een cliënt.

Voorkennis

Geen

Programma

Sociale situaties zijn soms vrij complex. Hoe breng je die complexiteit over in een verslag dat leesbaar is voor een raadslid en/of cliënt.
Je krijgt tijdens deze opleiding een stevige basis om dit concreet te maken.

Werkvorm

De workshop start met een algemeen kader om dan onmiddellijk toe te passen op een reële case. In de namiddag krijg je de kans om te oefenen op situaties uit jouw eigen praktijk en is er voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen.

Trainer

Bart Bockstaele, Agogisch coördinator OCMW Gent, voorzitter Federatie van Vlaamse OCMW-maatschappelijk werkers.


Prijs

150,00€
€ 150/pp/abonnee Vonk, € 165/pp/niet-abonnee Vonk, vrijgesteld van btw
Online

Plaats

Online
online
Sold out!