Maatschappelijk werker: Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): wegwijs naar een uniek aanmeldingspunt

Doelgroep

Startende maatschappelijk werkers, werkzaam binnen OCMW, CAW, mutualiteiten

Doelstelling

Proactieve rechtenverkenning: maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger. We garanderen de sociale grondrechten met bijzondere aandacht voor de kwetsbare doelgroepen.

Voorkennis

Opleiding maatschappelijk werk

Programma

We behandelen sociaal zekerheidsrecht, premies en tegemoetkomingen: zie de inhoudstabel op de website van Politea: wegwijzer naar een integrale hulpverlening.

Werkvorm

Toelichting en pocket : geeft de veldwerkers de mogelijkheid om snel de nodige informatie op te zoeken.

Trainer

Ria Vandaele


Prijs

310,00€
€310/abonnees, €345/niet abonnees (lunch inbegrepen), vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!