Maatschappelijk werker: Eerste hulp bij schulden

Doelgroep

Startende maatschappelijk werkers

Doelstelling

Je kan in jouw praktijk de meest geschikte vorm van schuldhulpverlening bepalen bij jouw cliënten.

Voorkennis

Geen

Programma

De docenten verduidelijken de basishouding van de schuldbemiddelaar en wat hierbij belangrijk is.

Hoe ga je aan de slag als een cliënt zich aanbiedt met schulden? Wat zijn de aandachtspunten?
Het maken van een financieel plan is hierbij een essentieel element.

Er volgt een korte inleiding in de budget- en schuldhulpverlening, waarbij de verschillende vormen toegelicht worden. Aan de hand van een casus en voorbeeldbrieven leer je hoe de meest geschikte vorm van schuldhulpverlening bepaald wordt, welke de belangrijkste actoren in de schuldhulpverlening zijn en op welke manier schulden kunnen ingevorderd worden.

Werkvorm

Tijdens de les gaat de docent heel praktijkgericht te werk. De budgetplanner vormt het centrale document tijdens de les. In groepjes werk je rond een case waarbij je de budgetplanner zult gebruiken. Daarnaast bekijken we brieven van schuldeisers en proberen we vanuit de praktijk te kijken naar relevante wetgeving.

Trainers

Katleen Goyens & Renate Cools – Bestuurssecretaris
Dienst Collectieve Schuldenregeling OCMW Brugge


Prijs

75,00€
€ 75/pp/abonnees Vonk, € 85/pp/niet-abonnees Vonk, vrijgesteld van BTW
Online

Plaats

Online
online

Data en tijd

Nieuwe Dag

Sold out!