Maatschappelijk werker: De deontologische code als leidraad

Doelgroep

Startende maatschappelijk werkers

Doelstelling

Als OCMW-maatschappelijk werker moet je de dubbele rol van controleur en hulpverlener met elkaar verzoenen. Hierbij kan je in conflict komen met de cliënt en je eigen waarden en normen. In deze sessie :

  • krijg je een introductie van de deontologische code die door de Federatie van Vlaamse OCMW-maatschappelijk werkers werd ontwikkeld.
  • reflecteer je over je werk in de complexe OCMW-hulpverlening.

Voorkennis

Opleiding maatschappelijk werk

Programma

Aan de hand van een deontologische code word je uitgenodigd te reflecteren over het eigen handelen en je werkcontext.

Werkvorm

Na een theoretisch kader op basis van de deontologische code voor OCMW-maatschappelijk werkers, bespreek je samen met je collega cursisten enkele praktijkvoorbeelden. Er is ook ruimte voor eigen voorbeelden. Na de opleiding heb je voldoende kaders en materiaal om in het eigen team aan de slag te gaan.

Trainer

Bart Bockstaele, Agogisch coördinator OCMW Gent, voorzitter Federatie van Vlaamse OCMW-maatschappelijk werkers


Prijs

150,00€
€ 150 abonneeprijs / € 165 niet-abonneeprijs (vrijgesteld van BTW)
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!