Krijg inzicht in de organieke regelgeving van je gemeentebestuur/OCMW

Doelgroep

Administratief/technisch medewerkers binnen gemeentebesturen en OCMW’s die al een aantal jaar in dienst zijn, maar zich niet meer hebben bijgeschoold in de geldende organieke regelgeving.

Voorkennis

Voor deze opleiding werk je minimaal 5 jaar bij je gemeentebestuur/OCMW. We verwachten dat je actief meewerkt.

Doelstelling

Een beter bewustzijn en inzicht creëren in de organieke regelgeving en deze correct kunnen toepassen in de dagdagelijkse uitvoering van je job.

Programma

Tijdens de eerste sessie worden verschillende cases uit de praktijk voorgesteld en ontleed in groep. Als voorbereiding van dag 2 toetst elke medewerker de cases aan de situatie binnen het eigen bestuur.

Tijdens de tweede sessie worden de cases verder besproken en eventuele eigen cases aangebracht.

Voorbeeldcase:

De schepen vraagt jou om de toekenning van een vergunning ( vb. omgevingsvergunning ) positief te beoordelen. Strikt genomen zou je dit negatief moeten adviseren, maar de schepen dringt hier op aan om het toch “welwillend” te benaderen.

Je voelt je daar niet goed bij. Wat moet je doen? Je wil consequent zijn in je beoordeling maar de schepen ook niet voor het hoofd stoten.

 Werkvorm

De opleiding kent is sterk praktijkgericht door het groepswerk en jouw eigen actieve inbreng.

Trainer

Guido De Langhe, Algemeen Directeur van de stad Waregem


Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Prijs

150,00€
Abonneeprijs: € 150, niet-abonneeprijs: € 180 - vrijgesteld van BTW

Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.