Introductiepakket burgerzaken

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Introductiepakket burgerzaken

Doelgroep

Elke beginnende ambtenaar burgerzaken.

Doelstelling

Het verwerven van algemene basiskennis m.b.t. de wetgeving die de werking van een dienst burgerzaken stuurt.
De opleiding verschaft inzicht in een aantal belangrijke deelterreinen van burgerzaken.
De dagelijkse praktijk en de klantgerichtheid staan centraal, zodat u in staat moet zijn om uw functie als ambtenaar burgerzaken nog beter uit te oefenen.

Inhoud

Inleiding personen – & familierecht – 6 lestijden

Doelstelling
 • Kennis bijbrengen van de basisbegrippen en beginselen van personen- en familierecht in materies die rechtstreeks verband houden met de praktijk burgerzaken
 • De eigen taken gerichter kunnen uitvoeren dankzij inzicht in de basisprincipes van het personen- en familierecht.
Programma

Basisbeginselen van privaatrecht, met focus op personenrecht en familierecht

 • Algemeen:
  De begrippen burgerlijke rechten en politieke rechten, privaatrecht, rechtsfeit, rechtshandeling en rechtsgevolgen
 • Personenrecht:
  • De persoon als rechtssubject en de juridische persoonlijkheid (ontstaan en beëindiging)
  • Staat en bekwaamheid van de persoon
  • Fysieke personen en rechtspersonen
  • Rechts(on)bekwaamheid en handelings(on)bekwaamheid
  • Minderjarigen: ouderlijk gezag, voogdij, pleegvoogdij en ontvoogding
  • Beschermde meerderjarigen: de in een psychiatrische dienst opgenomen geesteszieke, en de meerderjarige onder rechterlijke bescherming en/of bewind
 • Familierecht
  • Bloed- en aanverwantschap
  • Vaststelling van de afstamming op basis van de geboorteakte, erkenning en gerechtelijke beslissing
  • Betwisting van vaderschap
  • Adoptie
  • Naam
  • Huwelijk: grond- en vormvereisten, sanctieregeling, huwelijksvermogensstelsel
  • Echtscheiding: gronden
  • Wettelijke en feitelijke samenwoning

Docent: Prof. Dr. Gerd Verschelden, hoogleraar Universiteit Gent.

 

Inleiding bevolking – 3 lestijden

Doelstelling
 • Algemene kennis van basiselementen waarmee men op de dienst bevolking in aanraking komt:
  • soorten registers
  • basisregels van het houden van de registers
  • toegang, kennisname en verbetering van de registers
  • verstrekken van gegevens uit de registers
 • Burgers op een correcte manier te woord kunnen staan.
Programma
 • Organisatie en werking dienst bevolking
 • Bevolkingsregistratie:
  • Wettelijk kader en basisbegrippen
  • Bevolkingsregister, wachtregister en rijksregister
   • Kenmerken
   • Bevoegdheid
   • Controle
  • Basisregels om registers bij te houden
  • Welke informatie wordt hierin opgenomen
 • Recht op toegang en verbetering van de registers
 • Verkrijgen van informatie uit de registers
  • Verstrekken van uittreksels en getuigschriften
  • Raadplegen van de registers
  • Verstrekken van personenlijsten aan derden
  • Verstrekken van statistische gegevens
  • Niet mededeelbaar adres
 • Privacywetgeving

Docent: Els Lambrecht, diensthoofd burgerzaken stad Tielt.

Inleiding burgerlijke stand – 6 lestijden

Doelstelling
 • Algemene kennis van basiselementen waarmee men op de dienst burgerlijke stand in aanraking komt:
  • ambtenaar van de burgerlijke stand
  • elektronische akten van de burgerlijke stand
  • databank voor akten van de burgerlijke stand (DABS)
 • De eigen taken gerichter kunnen uitvoeren dankzij inzicht in basisbegrippen
Programma
 • De organisatie en werking van de dienst burgerlijke stand
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand
  • Wie is ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Welke is de bevoegdheid van de ABS.
  • Welke is de verantwoordelijkheid van de ABS.
 • Registers van de burgerlijke stand.
  • Wat – vormvereisten
  • Afsluiting van de registers
  • Toezicht op het houden van de registers
  • Wie is verantwoordelijk voor de bewaring van registers
  • Wat met vernietigde registers
 • Akten van de burgerlijke stand
  • Akte in het algemeen
   • Wat is een akte van de burgerlijke stand
   • Wie wordt in een akte vermeld
   • Vormvereisten van een akte
   • De aanvulling en de verbetering van een akte
   • Vernietiging van akten
   • Nietigheid en bewijskracht van akten
  • Verschillende soorten akten
   • Algemene bespreking van het wettelijke kader(geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, gerechtelijke beslissing inzake afstamming,nationaliteit, buitenlandse akten, …)
   • Inhoud van deze akten
 • Openbaarheid van registers
 • Legalisatie van akten van de burgerlijke stand

Docent: Els Lambrecht, diensthoofd burgerzaken stad Tielt.

Werkvorm

Doceren en interactieve bespreking vanuit de werkervaring van de cursisten. Eigen syllabi en presentaties.

Examen

Schriftelijk open boek examen op donderdag 9 mei 2019 van 13u30 tot 16u30

Locatie

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:
Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Introductiepakket burgerzaken
  14 maart 2019
  09:00 - 16:00