Introductiepakket burgerzaken

Doelgroep

Elke beginnende ambtenaar burgerzaken.

Doelstelling

Het verwerven van algemene basiskennis m.b.t. de wetgeving die de werking van een dienst burgerzaken stuurt.
De opleiding verschaft inzicht in een aantal belangrijke deelterreinen van burgerzaken.
De dagelijkse praktijk en de klantgerichtheid staan centraal, zodat u in staat moet zijn om uw functie als ambtenaar burgerzaken nog beter uit te oefenen.

Inhoud

Inleiding personen – & familierecht – 6u

Doelstelling

KENNIS

 • Kennis bijbrengen van de basisbegrippen en beginselen van personen- en familierecht in materies die rechtstreeks verband houden met de praktijk burgerzaken

VAARDIGHEDEN

 • De eigen taken gerichter kunnen uitvoeren dankzij inzicht in de basisprincipes van het personen- en familierecht.

Programma

Basisbeginselen van privaatrecht, met focus op personenrecht en familierecht

 • Algemeen:
  De begrippen burgerlijke rechten en politieke rechten, privaatrecht, rechtsfeit, rechtshandeling en rechtsgevolgen
 • Personenrecht:
  • De persoon als rechtssubject en de juridische persoonlijkheid (ontstaan en beëindiging)
  • Staat en bekwaamheid van de persoon
  • Fysieke personen en rechtspersonen
  • Rechts(on)bekwaamheid en handelings(on)bekwaamheid
  • Minderjarigen: ouderlijk gezag, voogdij, pleegvoogdij en ontvoogding
  • Beschermde meerderjarigen: de in een psychiatrische dienst opgenomen geesteszieke, en de meerderjarige onder rechterlijke bescherming en/of bewind
 • Familierecht
  • Bloed- en aanverwantschap
  • Vaststelling van de afstamming op basis van de geboorteakte, erkenning en gerechtelijke beslissing
  • Betwisting van vaderschap
  • Adoptie
  • Naam
  • Huwelijk: grond- en vormvereisten, sanctieregeling, huwelijksvermogensstelsel
  • Echtscheiding: gronden
  • Wettelijke en feitelijke samenwoning

Trainer: Prof. Dr. Gerd Verschelden, hoogleraar Universiteit Gent.

Inleiding burgerlijke stand– 6u

Doelstelling

KENNIS

 • Algemene kennis van basiselementen waarmee men op de dienst burgerlijke stand in aanraking komt:
  • ambtenaar van de burgerlijke stand
  • elektronische akten van de burgerlijke stand
  • databank voor akten van de burgerlijke stand (DABS)

VAARDIGHEDEN

 • De eigen taken gerichter kunnen uitvoeren dankzij inzicht in basisbegrippen

Programma

 1. De organisatie en werking van de dienst burgerlijke stand
 2. De modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand
   • Wie is ambtenaar van de burgerlijke stand.
   • Welke is de bevoegdheid van de ABS.
   • Welke is de verantwoordelijkheid van de ABS.
  • Akten van de burgerlijke stand
   • Elektronische akte in het algemeen
   • Bewijskracht van de akten
   • Uittreksels en afschriften
   • De aanvulling en de verbetering van een akte
   • Wijziging van akten
   • Verbetering van akten
  • Verschillende soorten akten
   • Algemene bespreking van de wettelijke procedures: geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, gerechtelijke beslissing inzake afstamming, nationaliteit, buitenlandse akten
   • Inhoud van deze akten
 3. Legalisatie van akten van de burgerlijke stand

Trainer: Els Lambrecht, diensthoofd burgerzaken stad Tielt.

Inleiding bevolking – 3 lestijden

Doelstelling

KENNIS

 • Algemene kennis van basiselementen waarmee men op de dienst bevolking in aanraking komt:
  • soorten registers
  • basisregels van het houden van de registers
  • toegang, kennisname en verbetering van de registers
  • verstrekken van gegevens uit de registers

VAARDIGHEDEN

 • Burgers op een correcte manier te woord kunnen staan.

Programma

 1. Organisatie en werking dienst bevolking
 2. Bevolkingsregistratie:
  • Wettelijk kader en basisbegrippen
  • Bevolkingsregister, wachtregister en rijksregister
  • Basisregels om registers bij te houden
  • Welke informatie wordt hierin opgenomen
 3. Recht op toegang en verbetering van de registers
 4. Verkrijgen van informatie uit de registers
  • Verstrekken van uittreksels en getuigschriften
  • Raadplegen van de registers
  • Verstrekken van personenlijsten aan derden
  • Verstrekken van statistische gegevens
  • Niet mededeelbaar adres
 5. Privacywetgeving

Trainer: Els Lambrecht, diensthoofd burgerzaken stad Tielt.

Werkvorm

Doceren en interactieve bespreking vanuit de werkervaring van de cursisten. Eigen syllabi en presentaties.

Examen

Schriftelijk open boek examen


Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.