Introductie omgeving – module 5: Handhaving ruimtelijke ordening

Doelgroep

Alle personen die handhavingsbevoegdheden kregen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO):

 • politie
 • (aspirant) gemeentelijke stedenbouwkundige verbalisanten
 • (aspirant) gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs
 • burgemeesters

Kennis

Kennis van de regelgeving ruimtelijke ordening

Doelstelling

Kennen

 • Je eigen bevoegdheden en de bevoegdheden van andere spelers in het RO-handhavingsveld
 • De beschikbare handhavingsinstrumenten
 • Welke rechten en plichten er zijn

Kunnen

 • Afwegen wanneer welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet
 • De rechten en plichten correct en verantwoord toepassen
 • Als verbalisant RO handhavingsdocumenten voor het vaststellen van overtredingen correct en volledig kunnen opstellen
 • Als stedenbouwkundig inspecteur handhavingsdocumenten voor het bekomen van herstel correct en volledig kunnen opstellen
 • Het kunnen schrijven van een herstelvordering

Programma

Deze module kadert in de opleiding ‘Introductie omgeving’ en heeft tot doel een introductie en actualisatie te geven van de regelgeving Ruimtelijke ordening en milieu met volgende 5 modules:

Module 1: Planning ruimtelijke ordening

Module 2: Vergunningen ruimtelijke ordening

Module 3: Vergunningen milieu, natuur en kleinhandel

Module 4: Omgevingsvergunning

Module 5: Handhaving ruimtelijke ordening

Programma van module 5: handhaving

Dag 1 – voormiddag

Decreet handhaving omgevingsvergunning

 • algemene principes: inbreuk/misdrijf en traject dat doorlopen wordt (pv/verslag van vaststelling)
 • welke handhavingsspelers zijn er en wat zijn – in grote lijnen – hun taken
 • gewestelijke prioriteiten, belang van programmatorisch handhaven
  rol van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor  Ruimte en Milieu (VHRM) – handhavingsrapport …

Bestuurlijke handhaving:

 • Bestuurlijke beboeting (criteria ernst, frequentie,…)
 • beroep tegen bestuurlijke maatregel (last onder dwangsom – bestuursdwang)
 • gemotiveerd verzoek, kwijtschelding, dwangsom

Dag 1 – namiddag

strafrechtelijke handhaving

 • Welke rechten en plichten heb je?
 • Verjaring misdrijf: principes, stuiting verjaring…
 • gevolgen pv voor RO: beslissing parket strafrechtelijk behandelen of niet, voor misdrijven gepleegd na 28/2/2018; voor misdrijven vóór 1 maart 2018 vervolgen of seponeren
 • prioriteiten parket
 • verloop strafrechtelijke procedure: onderzoek, verhoor, dagvaarding, beroep, rechterlijke uitspraak,..

Hoe samenlezen met andere regelgeving:

 • principes uit het burgerlijk wetboek (vb gemene muur, erfdienstbaarheden, afstromend water, zichten, planafstanden, afpaling,…)

Dag 2

Aanstelling en bevoegdheden verbalisant

aanstelling: art. 6.2.5/1

Bevoegdheden bespreken dieper op ingaan/hoe uitvoeren: raadgeving en aanmaning (artikel 6.2.3); vaststellen van stedenbouwkundige misdrijven (artikel 6.2.4); pv opstellen; vaststellen van stedenbouwkundige inbreuken (artikel 6.2.5); verslag van vaststelling; stakingsbevel

Overzicht stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken

overzicht STBK misdrijven in detail met voorbeelden (artikel 6.2.1) overzicht STBK inbreuken in detail met voorbeelden (artikel 6.2.2)

Optreden op het terrein

praktijkcase met:

 • preventief handhaven: raadgeving/aanmaning
 • geven van een stakingsbevel

pratkijknamiddag: opstellen van een proces-verbaal of verslag van vaststelling

Dag 3

Herstelvordering

 • herstelvordering opstellen en inleiden
 • Aanstelling en bevoegdheden inspecteur

Aanstelling Artikel 6.1.1, 1° en 3° Artikel 1.4.9

Decreet handhaving omgevingsvergunning

Bevoegdheden bespreken dieper op ingaan/hoe uitvoeren

Rechterlijke herstelmaatregelen (herstelvordering) (artikel 6.3.1 – 6.3.3)

Bestuurlijke beslissingen: minnelijke schikking

Praktijknamiddag: opstellen van een herstelvordering “Besluit handhaving RO”, artikel 12

Werkvorm

Hoorcollege, praktische oefeningen en zelf documenten opmaken op basis van een case.

Trainers

K. Franssens, expert coördinator ruimtelijke ordening-processen bij het Vlaams departement omgeving – afdeling Handhaving – Sanctionering en advisering

P. Geerkens, substituut-generaal parket West-Vlaanderen

G. Keukelier, handhavingsambtenaar Sint-Martens-Latem


Prijs

300,00€
€ 300/pp/abonnee Vonk, € 360/pp/niet-abonnee Vonk, vrijgesteld van BTW, lunch inbegrepen
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!