Introductie omgeving – module 4: omgevingsvergunning (procedure)

Doelgroep

Ambtenaren zonder specifieke ervaring, die een basiskennis over de procedure rond omgevingsvergunning willen kennen. Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Deze module kadert in de opleiding omgeving en heeft tot doel een introductie en actualisatie te geven van de regelgeving Ruimtelijke ordening en milieu met volgende 5 modules:

Module 1: Planning ruimtelijke ordening
Module 2: Vergunningen ruimtelijke ordening
Module 3: Vergunningen milieu, natuur en  handel
Module 4: Omgevingsvergunning
Module 5: Handhaving ruimtelijke ordening

Programma module 4:

  • Omgevingsvergunning
  • Inhoudelijke beoordeling

Werkvorm

Cursus in powerpoint; interactief

Trainer

Sandy Vanparys, adjunct-adviseur vergunningen, provincie West-Vlaanderen


Prijs

75,00€
€ 75/pp/abonnee Vonk, € 90/pp/niet-abonnees Vonk, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op

09:00 - 12:00
dinsdag 12 oktober 2021
Sold out!