Introductie omgeving – module 3: vergunningen milieu, natuur en kleinhandel

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor ambtenaren zonder specifieke ervaring, die een basiskennis over vergunningen milieu, natuur en kleinhandel (inhoudelijk) willen verwerven.

Doelstellingen

 • kennen:
  • De cursisten kennen het algemeen kader van de reglementering inzake milieu, handel, natuur, (en bouw) en hun samenhang.
  • Ze kennen de principes van de procedures voor vergunningen (en meldingen) van Ingedeelde Inrichtingen of Activiteiten (IIOA) – milieu en kennen de opbouw van de respectievelijke vergunningsvoorwaarden.
 • kunnen:
  • De cursisten kunnen de milieuaspecten kaderen binnen de Omgevingsvergunning.
  • Ze kunnen onderscheiden welke Ingedeelde Inrichtingen of Activiteiten (IIOA) onderworpen zijn aan de vergunningsplicht (melding).
  • Ze kunnen het procedureverloop afleiden en de exploitatievoorwaarden koppelen aan de IIOA. Idem voor Kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen.

Programma

Deze module kadert in de opleiding omgeving en heeft tot doel een introductie en actualisatie te geven van de regelgeving Ruimtelijke ordening en milieu met volgende 5 modules:

Module 1: Planning ruimtelijke ordening
Module 2: Vergunningen ruimtelijke ordening
Module 3: Vergunningen milieu, natuur en  handel
Module 4: Omgevingsvergunning
Module 5: Handhaving ruimtelijke ordening

Programma module 3:

 • decreet algemene bepalingen milieubeleid – DABM
 • Vlarem Ingedeelde Inrichtingen of Activiteiten (IIOA)
 • Kleinhandelsactiviteiten

Werkvorm

We werken sterk interactief aan de hand van concrete, praktijkgerichte vragen van de deelnemers en bieden voldoende ruimte voor intervisie. De workshop wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie.

Trainer

Lode Valcke, Omgevingsambtenaar Milieu, stad Kortrijk


Prijs

150,00€
€ 150/pp/abonnee Vonk, € 180/pp/niet-abonnee Vonk, (lunch inbegrepen), vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op

09:00 - 16:00
donderdag 30 september 2021
Sold out!