Introductie omgeving – module 2 – Vergunningen ruimtelijke ordening

Doelgroep

Ambtenaren zonder specifieke ervaring die een basiskennis over ruimtelijke planning willen verwerven. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Kennen :

De cursus biedt een inzicht welke handelingen vergunningsplichtig, meldingsplichtig en vrijgesteld zijn van vergunningsplicht. Daarnaast wordt stil gestaan bij de criteria waaraan een vergunningsaanvraag moet worden getoetst.

Kunnen :

De cursus kan een leidraad zijn bij de beoordeling van omgevingsaanvragen (stedenbouwkundige handelingen), alsook bij het nagaan welke handeling al dan niet vergunningsplichtig/meldingsplichtig of vrijgesteld is van vergunningsplicht

Programma

Deze module kadert in de opleiding omgeving en heeft tot doel een introductie en actualisatie te geven van de regelgeving Ruimtelijke ordening en milieu met volgende 5 modules:

Module 1: Planning ruimtelijke ordening

Module 2: Vergunningen ruimtelijke ordening

Module 3: Vergunningen milieu, natuur en handel

Module 4: Omgevingsvergunning

Module 5: Handhaving ruimtelijke ordening

Programma module 2:

  • Vrijstellingen
  • Meldingsplicht
  • Vergunningsplicht
  • Inhoudelijke beoordeling

Werkvorm

Hoorcollege aan de hand van een powerpoint

Trainer

Axel Van Rie, adjunct-adviseur vergunningen, provincie West-Vlaanderen


Prijs

150,00€
€ 150 voor abonnees, € 180 voor niet-abonnees (lunch inbegrepen), vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op:

09:00 - 16:00
donderdag 23 september 2021

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar aantal Tickets: 9
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.