Introductie omgeving – module 2 – Vergunningen ruimtelijke ordening

Doelgroep

Ambtenaren zonder specifieke ervaring die een basiskennis over ruimtelijke planning willen verwerven. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Kennen :

De cursus biedt een inzicht welke handelingen vergunningsplichtig, meldingsplichtig en vrijgesteld zijn van vergunningsplicht. Daarnaast wordt stil gestaan bij de criteria waaraan een vergunningsaanvraag moet worden getoetst.

Kunnen :

De cursus kan een leidraad zijn bij de beoordeling van omgevingsaanvragen (stedenbouwkundige handelingen), alsook bij het nagaan welke handeling al dan niet vergunningsplichtig/meldingsplichtig of vrijgesteld is van vergunningsplicht

Programma

Deze module kadert in de opleiding omgeving en heeft tot doel een introductie en actualisatie te geven van de regelgeving Ruimtelijke ordening en milieu met volgende 5 modules:

Programma module 2:

  • Vrijstellingen
  • Meldingsplicht
  • Vergunningsplicht
  • Inhoudelijke beoordeling

Werkvorm

Hoorcollege aan de hand van een powerpoint

Trainer

Michael Smekens, trainer omgevingsrecht


Prijs

170,00€
€ 170 voor abonnees, € 204voor niet-abonnees (broodjeslunch inbegrepen), vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Urenschema

Deze opleiding gaat door op

09u00 - 16u00
dinsdag 11 oktober 2022

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar Tickets: 15
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.