Introductie omgeving – module 1: planning ruimtelijke ordening

Doelgroep

Alle personen die handhavingsbevoegdheden kregen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO):

 • politie
 • (aspirant) gemeentelijke stedenbouwkundige verbalisanten
 • (aspirant) gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs
 • burgemeesters

Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Kennen

 • verschillende planinstrumenten
 • kennis maken met het nieuwe instrument van beleidsplanning en beleidskaders

Kunnen

 • de juiste planinstrumenten raadplegen
 • de verhouding tussen de oude en nieuwe planinstrumenten toepassen

Programma

Deze module kadert in de opleiding omgeving en heeft als doel een introductie en actualisatie te geven van de regelgeving Ruimtelijke ordening en milieu met volgende 5 modules:

Programma module 1:

 • Situering en planinstrumenten
 • Structuurplanning en beleidsplan met beleidskaders
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere instrumenten

Werkvorm

We werken sterk interactief aan de hand van concrete, praktijkgerichte vragen van de deelnemers en bieden voldoende ruimte voor intervisie.

Trainer

Stephaan Barbery diensthoofd ruimtelijke planning provincie West-Vlaanderen


Prijs

225,00€
Abonneeprijs: € 225, niet-abonneeprijs: € 270 - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Urenschema

Deze opleiding gaat door op

09u00 - 12u00
maandag 12 september 2022
09u00 - 12u00
donderdag 23 september
09u00 - 12u00
dinsdag 4 oktober 2022

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar Tickets: 14
Het Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan. ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.