Intervisie verantwoordelijken wonen en leven in samenwerking met Caritas West-Vlaanderen

Doelgroep

Verantwoordelijken leven en wonen uit verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen binnen de provincie West-Vlaanderen. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken leven en wonen.

In overleg met de deelnemers wordt de inhoud van elke intervisiebijeenkomst afgebakend. De inhoud kan verband houden met een bepaald thema of de invulling van het eigen takenpakket en de rol die men opneemt als verantwoordelijke. Ook bepaalde vernieuwingen en ontwikkelingen binnen de eigen organisaties en het werkveld kunnen aan bod komen. Ten slotte kunnen ook heel concrete casussen met de groep besproken worden.

Programma

Er worden 2 algemene intervisiesessies en 2 inhoudelijke sessies voorzien.

De procesbegeleider zorgt telkens voor structuur, bewaakt het groepsproces, biedt een leerkader aan, zorgt voor oefeningen, toepassingen en leidt de besprekingen.

Sessie 1 & 3: algemene intervisie

  • Elke deelnemer krijgt de tijd en ruimte om specifieke vragen en/of casussen te delen met de groep waarover verder wordt uitgewisseld en gereflecteerd.
  • We gaan met de groep op zoek naar een boeiend thema om in de volgende inhoudelijke sessie mee aan de slag te gaan. We richten ons vooral op thema’s die te maken hebben met het invullen van de rol als verantwoordelijke.

Sessie 2 & 4: inhoudelijke sessie

  • Het door de groep gekozen thema wordt toegelicht. Deelnemers krijgen een theoretisch kader aangereikt dat als basis kan dienen voor verdere reflectie.
  • Een reflectiemoment nodigt de deelnemers uit om stil te staan bij de aangereikte informatie en waar mogelijk reeds concrete acties te formuleren waar ze zelf mee aan de slag kunnen gaan in de eigen organisatie.
  • Wanneer hier nood aan is, krijgen deelnemers ook hier een platform om casussen, vragen en actuele thema’s vanuit de eigen organisatie te delen met de groep.

Trainer

Lieve Van Durme vulde haar basisopleiding licentiaat psychologie o.a. aan met opleidingen in conflictbemiddeling (postgraduaat sociale bemiddeling), procesgericht begeleiden van groepen, systeeminterventies en gezinstherapie, inspirerend coachen.. Als trainer – coach bouwde zij ruime ervaring op in het geven van opleidingen i.v.m. persoonlijke, communicatieve, teamgerichte en leidinggevende competenties. Lieve is een gecertificeerd coach (Center for selfmanagement) en begeleidt al diverse jaren de intervisiegroep.


Prijs

300,00€
€ 300/abonnee Vonk, € 360/niet-abonnee, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Online

Locatie 2

Online
online
Sold out!