Intervisie referentiepersonen dementie

Doelgroep

Referentiepersonen dementie of personen die vaak rond dementie werken binnen het woonzorgcentrum. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Via intervisie proberen we een antwoord te vinden op complexe casussen in een woonzorgcentrum.

Programma

Er wordt gewerkt aan de hand van een interactieve methodiek die de verschillende lagen in de casus aan bod brengt. Via een duidelijke probleemomschrijving wordt naar een oplossing gezocht.

Werkvorm

De werkvormen zijn erg gevarieerd. We brengen mensen samen om een beperkt aantal casussen per sessie te bespreken. De inbreng van iedereen wordt gestimuleerd om zo oplossingsgericht te denken.  De methodiek van intervisie wordt tijdens de eerste bijeenkomst toegelicht aan de deelnemers. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op voorhand nadenken over casussen die zij op de intervisie willen brengen. We gaan steeds op zoek naar casussen waar elke deelnemer iets uit kan meenemen naar de eigen voorziening. Interactie staat op de voorgrond, er wordt van iedereen een actieve inbreng verwacht.

Trainer

Karel Hermans heeft 20 jaar ervaring bij het OCMW Knokke-Heist waar hij voornamelijk gewerkt heeft rond netwerkvorming en samenwerking. Hij was een 8-tal jaar overlegcoördinator, waarbij hij in aanraking kwam met complexe casussen. Daarnaast is hij  extern vormingsmedewerker voor het expertisecentrum Dementie Foton. Sinds 2014 begeleidt hij ook intervisiegroepen voor de sector ouderenzorg binnen Caritas West-Vlaanderen.


Prijs

300,00€
€300/abonnee Vonk, €330 niet-abonnee Vonk, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!