Collegagroep maatschappelijk werk

Doelgroep

Maatschappelijk werkers uit West-Vlaamse lokale besturen. Er is geen voorkennis vereist.

Doelstellingen

Uitwisselen, van elkaar leren, elkaar ondersteunen, expertise verwerven.

Programma

17/01/22 huisbezoeken: aanpak, diversifiëren, comfortabel laten verlopen

 • Welke aanpak hanteer je best in welke situatie?
 • Hoe kan je je assertief genoeg, maar ook niet te assertief opstellen?
 • Hoe kan je diversifiëren volgens type klant?
 • Wat kan je doen om een huisbezoek veilig te laten verlopen?
 • Hoe kan je best omgaan met huisdieren?
 • Wat doe je wanneer je eten aangeboden krijgt?

28/04/22 dossiers: vormgeven, uitvoeren en afronden

 • Hoe maak je dossiers administratief haalbaar?
 • Hoe pak je schuldhulpverleningsdossiers best aan?
 • Hoe pak je GPMI dossiers best aan? (geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie)
 • Hoe pak je een leefloondossier best aan?
 • Wanneer en hoe ga je over tot schorsen of sancties?
 • Hoe rond je een dossier best af?
 • Wanneer kies je ervoor om een dossier net niet af te ronden?
 • Wanneer geef je een dossier door aan een collega?

08/09/22 omgaan met psychische kwetsbaarheid van cliënten

 • Hoe ga je om met cliënten die een psychische kwetsbaarheid hebben?
 • Wanneer verwijs je door?
 • Wanneer schakel je externe hulp in?
 • Met welke instanties werk je samen op welke manier?
 • Hoe bouw je je netwerk uit?
 • Hoe werk je best samen met externen?
 • PET (psychiatrisch expertise team)
 • Psychiatrisch centrum
 • Psychologen
 • Psychiaters

17/11/22 nieuwkomers en allochtonen

 • Hoe ga je om met cultuurverschillen en verschillende zienswijzen?
 • Wat doe je als je vermoedt dat mensen radicialiseren?
 • Hoe werk je samen rond integratie?
 • Welke aanpak hanteer je bij nieuwkomers?

Werkvorm

Collegagroep, intervisie

Trainer

Inge Vromant


Prijs

85,00€
€ 85 per sessie voor abonnees, € 102 per sessie voor niet-abonnees - vrijgesteld van BTW
Inschrijven kan per sessie via de linken onder het programma


Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge