Intervisie DVC

Intervisie DVC (dagverzorgingscentra) in samenwerking met Caritas West-Vlaanderen

Data en tijdstip

Groep 1

 • Sessie 1: dinsdag 8 oktober 2019 van 9u00 tot 12u00
 • Sessie 2: maandag 9 december 2019 van 9u00 tot 12u00
 • Sessie 3: maandag 17 februari 2020 van 9u00 tot 12u00
 • Sessie 4: maandag 4 mei 2020 van 9u00 tot 12u00

Groep 2

 • Sessie 1: dinsdag 8 oktober 2019 van 13u00 tot 16u00
 • Sessie 2: maandag 9 december 2019 van 13u00 tot 16u00
 • Sessie 3: maandag 17 februari 2020 van 13u00 tot 16u00
 • Sessie 4: maandag 4 mei 2020 van 13u00 tot 16u00

Groep 3

 • Sessie 1: woensdag 9 oktober 2019 van 9u00 tot 12u00
 • Sessie 2: dinsdag 10 december december 2019 van 9u00 tot 12u00
 • Sessie 3: dinsdag 18 februari 2020 van 9u00 tot 12u00 (Wereldhuis Roeselare)
 • Sessie 4: dinsdag 5 mei 2020 van 9u00 tot 12u00

Op dinsdag 18  februari 2020 is er in de namiddag een studiemoment voorzien van 13u00 tot 16u30. Dit studiemoment vindt plaats in het Wereldhuis in Roeselare.

Prijs

 • Voor 2 bijeenkomsten in 2019:
  • Abonneeprijs: € 70, vrijgesteld van BTW
  • Niet-abonneeprijs: € 84, vrijgesteld van BTW
 • Voor 2 bijeenkomsten in 2020:
  • Abonneeprijs: € 70, vrijgesteld van BTW
  • Niet-abonneeprijs: € 84, vrijgesteld van BTW

Doelgroep

Deze intervisie is gericht op alle verantwoordelijken van de verschillende dagverzorgingscentra van de Provincie West-Vlaanderen die een bruikbaar antwoord wensen over thema’s waar ze dagelijkse mee bezig zijn op de werkvloer.

Doelstelling

Met deze intervisie willen we verantwoordelijken van DVC’s in hun kracht zetten op de dagelijkse werkvloer.

Programma

Dag 1: Intervisie – Brugge – Lieve Van Durme

 • Er wordt voldoende tijd gemaakt voor een kennismaking met de verschillende deelnemers en hun specifieke vragen en verwachtingen.
 • Elke deelnemer krijgt ruim de tijd om specifieke vragen en/of casussen te delen met de groep waarover verder wordt uitgewisseld en gereflecteerd.
 • We gaan met de groep op zoek naar een boeiend thema om in de volgende inhoudelijke sessie mee aan de slag te gaan.

Dag 2: Opleiding (thema te bepalen) – Roeselare – Lieve Van Durme

 • We richten ons vooral op thema’s die te maken hebben met het invullen van de rol als verantwoordelijke.
 • Deelnemers krijgen een theoretisch kader aangereikt dat als basis kan dienen voor verdere reflectie.
 • Een reflectiemoment nodig de deelnemers uit om stil te staan bij de aangereikte informatie en waar mogelijk reeds concrete acties te formuleren.

 Dag 3: Intervisie – Brugge – Lieve Van Durme

 • Er wordt voldoende tijd gemaakt voor een kennismaking met de verschillende deelnemers en hun specifieke vragen en verwachtingen.
 • Elke deelnemer krijgt ruim de tijd om specifieke vragen en/of casussen te delen met de groep waarover verder wordt uitgewisseld en gereflecteerd.
 • We gaan met de groep op zoek naar een boeiend thema om in de volgende inhoudelijke sessie mee aan de slag te gaan.

Dag 4: Opleiding (thema te bepalen) – Roeselare – Lieve Van Durme

 • We richten ons vooral op thema’s die te maken hebben met het invullen van de rol als verantwoordelijke.
 • Deelnemers krijgen een theoretisch kader aangereikt dat als basis kan dienen voor verdere reflectie.
 • Een reflectiemoment nodig de deelnemers uit om stil te staan bij de aangereikte informatie en waar mogelijk reeds concrete acties te formuleren.

Werkvorm

Er worden twee algemene intervisiesessies en 2 inhoudelijke sessies voorzien. De procesbegeleider zorgt telkens voor structuur, bewaakt het groepsproces, biedt een leerkader aan, zorgt voor oefeningen/toepassingen en leidt de besprekingen. In overleg met de deelnemers wordt de inhoud van elke intervisiebijeenkomst afgebakend. De inhoud kan verband houden met een bepaald thema of de invulling van het eigen takenpakket en de rol die men opneemt als verantwoordelijke. Ook tijdens de opleiding streven we naar de vertaling van de theorie naar de eigen praktijk. Dit houdt in dat we tijdens de opleiding vertrekken vanuit concrete ervaringen of vragen van de deelnemers, een theoretische kapstok aanreiken die we opnieuw vertalen naar de eigen praktijk. Op deze wijze worden concrete handvaten aangereikt die toepasbaar zijn in het eigen DVC. Er wordt over het algemeen voldoende ruimte voorzien voor reflectie en uitwisselingen. Wanneer er nood aan is, krijgen deelnemers ook hier een platform om casussen, vragen en actuele thema’s vanuit de eigen organisatie te delen met de groep.

Docent/trainer

Lieve Van Durme werkt als consultant bij Vonk. Zij vulde haar basisopleiding licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen o.a. aan met opleidingen in conflictbemiddeling, procesgericht begeleiden van groepen, coaching, systeeminterventies en gezinstherapie. Als trainer – gecertificeerd coach bouwde zij ruime ervaring op in het geven van opleidingen i.v.m. persoonlijke, communicatieve, teamgerichte en leidinggevende competenties.

Inschrijven

 

 

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

 • Intervisie DVC
  8 oktober 2019
  09:00 - 12:00