Intervisie Directeur Mens

Doelgroep

Personen die de functie van Directeur Mens of een gelijkaardige functie bekleden.

Doelstelling

Ervaringsuitwisselingen met betrekking tot de invulling en aanpak van deze ‘nieuwe’ functie binnen een lokaal bestuur. De sessies bieden de kans aan deelnemers om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Werkvorm

Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf actief deelnemen door:

  • kennis, uitdagingen, successen en ervaringen te delen met collega’s
  • specifieke vragen & cases uit de eigen werkcontext voor te leggen aan de collega’s

Aan deze groep wordt een digitaal leerplatform gekoppeld dat ruimte biedt om op een veilige manier info te delen en verwerken met de leden van de groep.

Trainer

  • Kurt Boelens – expert
  • Carmen Henckens – Procesbegeleider

Prijs

245,00€
Abonneeprijs: € 245, niet-abonneeprijs: € 294 - vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!