Intervisie beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse kinderopvang

Doelgroep

Beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse opvang tewerkgesteld in een lokaal bestuur.

Doelstelling

Ervaringsuitwisselingen met betrekking tot de aanpak en uitrol van de bepalingen zoals vastgesteld binnen het decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Deze collegagroep biedt de deelnemers eveneens de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Werkvorm

Tijdens deze sessies neemt iedereen actief deel door:

  • kennis, uitdagingen, successen en ervaringen te delen met collega’s
  • specifieke vragen & cases uit de eigen werkcontext voor te leggen aan de collega’s

Aan deze collegagroep wordt een digitaal leerplatform gekoppeld. Dit leerplatform biedt ruimte om op een veilige manier info te delen met de leden van de collegagroep.

Trainer

  • Ingrid Remmery, procesbegeleider Vonk
  • Sara Schroë, stafmedewerker VVSG

Prijs

215,00€
€ 215 voor abonnees - € 258 voor niet-abonnees, vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze intervisie gaat door verspreid over volgende data:

09:00 - 12:00
Dinsdag 21 september 2021
09:00 - 12:00
Dinsdag 23 november 2021
Sold out!