Intervisie beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse kinderopvang

Doelgroep

Beleidsverantwoordelijken en -makers regie buitenschoolse opvang tewerkgesteld in een lokaal bestuur, zowel medewerkers als mandatarissen zijn welkom. Iedereen die binnen een lokaal bestuur verantwoordelijk is voor het realiseren van een samenwerking tussen de diverse betrokken partijen, zoals scholen, cultuur-, recreatie-, vrije tijd-, jeugd- en sportinitiatieven, speelpleinwerk, deeltijds kunstonderwijs enz.), ongeacht zijn hoofdopdracht.

Doelstelling

 • Kennis verwerven en delen met betrekking tot de krijtlijnen van het nieuwe decreet
 • Uitwisseling van ervaringen aan de hand van concrete cases
 • Het leren uittekenen van een tijdslijn en stappenplan

Programma

Elke bijeenkomst zal rond een concreet thema worden georganiseerd. Voor de inhoudelijke kennis zal een stafmedewerker van VVSG instaan, zodat de concrete vragen en cases beantwoord worden.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Hoe werk ik een visie uit?
 • Hoe kan ik externe/private partners betrekken?
 • Hoe kan dit project ook in het MJP worden opgenomen?
 • Hoe kunnen we samenwerken met scholen op het vlak van beschikbare infrastructuur, personeel, …?
 • Hoe kan het vrijetijdsaanbod versterkt worden, ook in functie van de BKO?
 • Welke competenties worden er verwacht van de trekker op lokaal niveau en wie betrek ik binnen mijn bestuur?

Werkvorm

Intervisie

Trainer

 • Ingrid Remmery, procesbegeleider
 • Lien Libin, stafmedewerker VVSG

Prijs

215,00€
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Data en tijd

Deze intervisie gaat door verspreid over volgende data:

09:00 - 12:00
Dinsdag 21 september 2021
09:00 - 12:00
Dinsdag 23 november 2021

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar aantal Tickets: 12
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.