Intervisie beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse kinderopvang

Doelgroep

Beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse opvang en activiteiten tewerk gesteld in een lokaal bestuur.

Doelstelling

Ervaringsuitwisselingen met betrekking tot de aanpak en uitrol van de bepalingen zoals vastgesteld binnen het decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Deze collegagroep biedt de deelnemers eveneens de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Werkvorm

Tijdens deze sessies neemt iedereen actief deel door:

  • kennis, uitdagingen, successen en ervaringen te delen met collega’s
  • specifieke vragen & cases uit de eigen werkcontext voor te leggen aan de collega’s

Aan deze collegagroep wordt een digitaal leerplatform gekoppeld. Dit leerplatform biedt ruimte om op een veilige manier info te delen met de leden van de collegagroep.

Trainer

  • Ingrid Remmery als procesbegeleider van Vonk
  • Sara Schroé – stafmedewerker VVSG

Prijs

425,00€
Abonneeprijs: € 425, niet-abonneeprijs: € 510- vrijgesteld van BTW
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!