Integratie gemeente – OCMW: workshops management en leiderschap

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Integratie gemeente – OCMW: workshops management en leiderschap

 

Doelgroep

Secretarissen, stafmedewerkers, diensthoofden, leden managementteam, verantwoordelijken organisatieverandering.

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist. Wel vertrouwd zijn met het organieke kader voor lokale besturen.

Doelstelling

Per workshop wordt een tool aangereikt waarmee een bepaald aspect van de integratie ondersteund kan worden.
Deze tools kunnen organisatiebreed toegepast worden, dan wel binnen de scope van een bepaalde dienst. Bovendien wordt een duidelijke kadering voorzien binnen een model voor geïntegreerd organisatiemanagement (7S).

Programma

Het aanbod bestaat uit een aantal workshops ( 3 uur) waarin concreet met een tool aan de slag wordt gegaan om de integratie gemeente – OCMW te ondersteunen.
Elke workshop staat op zichzelf en kan apart gevolgd worden.

Workshop 1: Integraal veranderingsmanagement

Workshop 2: Effiectief en flexibel leiderschap

Workshop 3: Participatieve strategegiebepaling

Wokshop 4: Organisatiecultuur

Workshop 5: Resultaatgericht leiderschap

Workshop 6: Optimaal organiseren

Werkvorm

In elke workshop wordt geoefend aan de hand van een praktisch model dat binnen een integraal kader wordt gesitueerd. De deelnemers ontvangen het boek “Resultaatgericht management voor lokale besturen”.

Docent

Stijn Lombaert, directeur griffie provincie West-Vlaanderen

 

Locatie

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:
Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

  • Integratie gemeente - OCMW: workshops management en leiderschap
    11 september 2018
    13:30 - 16:30