Integratie gemeente – OCMW: workshops management en leiderschap

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Integratie gemeente – OCMW: workshops management en leiderschap

 

Doelgroep

Voor alle secretarissen, stafmedewerkers, diensthoofden, leden van het managementteam en de verantwoordelijken van de organisatieverandering uit lokale besturen die op zoek zijn naar enkele tools om de integratie tussen gemeente en OCMW te ondersteunen en te faciliteren.

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist. Wel vertrouwd zijn met het organieke kader voor lokale besturen.

Doelstelling

De deelnemer kan de verschillende tools om de integratie te ondersteunen, opsommen. De deelnemer kan deze tools enerzijds organisatiebreed, en anderzijds binnen de scope van een bepaalde dienst, toepassen. Bovendien kan de deelnemer de omkadering begrijpen binnen het model voor geïntegreerd organisatiemanagement (7S).

Programma

Het aanbod bestaat uit een aantal workshops ( 3 uur) waarin concreet met een tool aan de slag wordt gegaan om de integratie gemeente – OCMW te ondersteunen.
Elke workshop staat op zichzelf en kan apart gevolgd worden.

Workshop 1: Integraal veranderingsmanagement

Workshop 2: Effiectief en flexibel leiderschap

Workshop 3: Participatieve strategegiebepaling

Wokshop 4: Organisatiecultuur

Workshop 5: Resultaatgericht leiderschap

Workshop 6: Optimaal organiseren

Werkvorm

In elk workshop wordt geoefend aan de hand van een praktisch model dat binnen een integraal kader wordt gesitueerd. De deelnemers ontvangen het boek “Resultaatgericht management voor lokale besturen”.

Docent

Stijn Lombaert is opgeleid als Handelsingenieur, optie beleidsinformatica, specialisatie in overheidsmanagement. Stijn werkt als bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling voor het provinciebestuur West-Vlaanderen, waar hij dagelijks meehelpt om de strategie en de organisatie op elkaar af te stemmen. Hij is auteur van het boek “Resultaatgericht management in lokale besturen”. Het boek biedt een raamwerk aan lokale besturen om meer resultaatgericht te werken.

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – G.B. Sha

Contact

Locatie: apb Vonk, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge
Telefoon:              050 40 34 50
Website:               www.apbvonk.be
E-mail:                  info@apbvonk.be

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

  • Integratie gemeente - OCMW: workshops management en leiderschap
    11 september 2018
    13:30 - 16:30