Integratie gemeente – OCMW : workshop resultaatsgericht leiderschap

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Integratie gemeente – OCMW: workshop resultaatsgericht leiderschap

Hoe vind je een evenwicht tussen controle en naïef vertrouwen? We duiden de relatie tussen aansturing, motivatie, groei en empowerment en oefenen het leiding geven aan de hand van een praktisch model.

Doelstelling

De deelnemers beschikken over een concreet model om in hun praktijk het leiderschap meer resultaatsgericht te oriënteren.

Doelgroep

Voor alle leidinggevenden uit lokale besturen die gericht zijn op resultaat.

Werkvorm

In deze workshop wordt geoefend aan de hand van een praktisch model dat binnen een integraal kader wordt gesitueerd. De deelnemers ontvangen het boek “Resultaatgericht management voor lokale besturen”.

Docent

Stijn Lombaert is opgeleid als Handelsingenieur, optie beleidsinformatica, specialisatie in overheidsmanagement. Stijn werkt als bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling voor het provinciebestuur West-Vlaanderen, waar hij dagelijks meehelpt om de strategie en de organisatie op elkaar af te stemmen. Hij is auteur van het boek “Resultaatgericht management in lokale besturen”. Het boek biedt een raamwerk aan lokale besturen om meer resultaatgericht te werken.

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – G.B. Shaw

Contact

Locatie: apb Vonk, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge
Telefoon:              050 40 34 50
Website:               www.apbvonk.be
E-mail:                  info@apbvonk.be

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

  • Integratie gemeente - OCMW: workshop resultaatsgericht leiderschap
    30 oktober 2018
    13:30 - 16:30