Integratie gemeente – OCMW : workshop participatieve strategiebepaling

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Integratie gemeente – OCMW: workshop participatieve strategiebepaling

Hoe kunnen we binnen een organisatie samen onze strategie bepalen? In de workshop leren we een SWOT en de daarbij horende confrontatiematrix hanteren en toepassen binnen een organisatie.

Doelstelling

De deelnemer kan een SWOT-analyse maken over hun eigen organisatie. De deelnemer kan de confrontatiematrix participatief toepassen binnen de eigen organisatie.

Doelgroep

Voor alle leidinggevenden uit lokale besturen die in hun strategiebepaling een stapje verder willen gaan.

Docent

Stijn Lombaert is opgeleid als Handelsingenieur, optie beleidsinformatica, specialisatie in overheidsmanagement. Stijn werkt als bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling voor het provinciebestuur West-Vlaanderen, waar hij dagelijks meehelpt om de strategie en de organisatie op elkaar af te stemmen. Hij is auteur van het boek “Resultaatgericht management in lokale besturen”. Het boek biedt een raamwerk aan lokale besturen om meer resultaatgericht te werken.

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – G.B. Shaw

Contact

Locatie: apb Vonk, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge
Telefoon:              050 40 34 50
Website:               www.apbvonk.be
E-mail:                  info@apbvonk.be

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

  • Workshop toolbox: Participatieve strategiebepaling
    2 oktober 2018
    13:30 - 16:30