Integratie gemeente – OCMW: workshop optimaal organiseren

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Integratie gemeente – OCMW: workshop optimaal organiseren

Binnen een organisatie moeten we taakverdeling en coördinatie op de meest optimale manier uitbouwen. Hoe verzoenen we beide tegenpolen?

Doelstelling

De deelnemer kan benoemen wat de begrippen ‘taakverdeling’ en ‘coördinatie’ inhouden, welke mechanismen er meespelen en kunnen passende instrumenten inzetten om een organisatiestructuur vorm te geven.

Doelgroep

Voor alle leidinggevenden uit lokale besturen die hun eigen taken en deze van de organisatie optimaal willen organiseren.

Werkvorm

In deze workshop wordt geoefend aan de hand van een praktisch model dat binnen een integraal kader wordt gesitueerd. De deelnemers ontvangen het boek “Resultaatgericht management voor lokale besturen”.

Docent

Stijn Lombaert is opgeleid als Handelsingenieur, optie beleidsinformatica, specialisatie in overheidsmanagement. Stijn werkt als bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling voor het provinciebestuur West-Vlaanderen, waar hij dagelijks meehelpt om de strategie en de organisatie op elkaar af te stemmen. Hij is auteur van het boek “Resultaatgericht management in lokale besturen”. Het boek biedt een raamwerk aan lokale besturen om meer resultaatgericht te werken.

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – G.B. Shaw

Contact

Locatie: apb Vonk, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge
Telefoon:              050 40 34 50
Website:               www.apbvonk.be
E-mail:                  info@apbvonk.be

 

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P01, verder in de straat (Koning Leopold III-Laan, inrit ter hoogte van POM West-Vlaanderen, huisnummer 66. Volg de borden parking P03/P01).

  • Integratie gemeente - OCMW: workshop optimaal organiseren
    6 november 2018
    13:30 - 16:30