Integratie gemeente – OCMW : workshop effectief en flexibel leiderschap

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Integratie gemeente – OCMW: workshop effectief en flexibel leiderschap

Leiderschap is belangrijk, zeker bij verandering. Deze workshop gaat in op de betekenis van leiderschap in een organisatie. We lichten het basismodel van situationeel leiderschap toe en elke deelnemer bepaalt zijn effectiviteit en flexibiliteit. In interactieve oefeningen lichten we de resultaten toe.

Doelstelling

De deelnemer kan zijn/haar eigen leiderschapsstijl benoemen. Bovendien krijgt de deelnemer inzicht in de mate waarin hij/zij de verschillende leidinggevende stijlen beheerst. De deelnemer kan de noden van de situatie inschatten en zijn/haar eigen leidinggevende stijl ernaar aanpassen.

Doelgroep

Voor alle leidinggevenden uit lokale besturen die meer inzicht willen krijgen in hun eigen leiderschapsstijl en hun leidinggevende vaardigheid willen versterken.

Werkvorm

In deze workshop wordt geoefend aan de hand van een praktisch model dat binnen een integraal kader wordt gesitueerd. De deelnemers ontvangen het boek “Resultaatgericht management voor lokale besturen”.

Docent

Stijn Lombaert is opgeleid als Handelsingenieur, optie beleidsinformatica, specialisatie in overheidsmanagement. Stijn werkt als bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling voor het provinciebestuur West-Vlaanderen, waar hij dagelijks meehelpt om de strategie en de organisatie op elkaar af te stemmen. Hij is auteur van het boek “Resultaatgericht management in lokale besturen”. Het boek biedt een raamwerk aan lokale besturen om meer resultaatgericht te werken.

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – G.B. Shaw

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P01, verder in de straat (Koning Leopold III-Laan, inrit ter hoogte van POM West-Vlaanderen, huisnummer 66. Volg de borden parking P03/P01).

  • Workshop toolbox: Effectief en flexibel leiderschap
    25 september 2018
    13:30 - 16:30