Intake in de thuiszorg: hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan?

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor alle maatschappelijk werkers die de zorg voor mensen willen optimaliseren door rekening te houden met de financiële toestand. Een (beperkte) ervaring als maatschappelijk werker binnen de woonzorg, thuiszorg of sociale dienst is vereist voor het volgen van deze opleiding.

Doelstelling

Na de opleiding:

  • Kan de cursist de bestaande premies en tegemoetkomingen benoemen
  • Kan de cursist gebruik maken van een efficiënt intakeformulier voor de dagdagelijkse praktijk
  • Kan de cursist aan de hand van het intakeformulier proactief de rechten van de cliënten verkennen in het kader van woon-zorg

Programma

Tijdens de opleiding:

  • Overloopt de docente samen met de deelnemers de verschillende premies en tegemoetkomingen die er bestaan
  • Wordt de nadruk gelegd op de zorginitiatieven die belangrijk zijn voor een maatschappelijk werker thuiszorg (meer specifiek coördinatoren woon-zorg)
  • Leggen we de link met de praktijk. De premies en tegemoetkomingen worden verwerkt in een intakeformulier.

Werkvorm

Deze opleiding start met een theoretische uiteenzetting. Al snel wordt er overgegaan naar de praktijk. In groep wordt op een interactieve manier een efficiënt en cliëntgericht intakeformulier opgesteld. Om de praktijkvoorbeelden voldoende tot hun recht te laten komen, gebruiken we tijdens de opleiding het volgende boek: “Wegwijzer naar een integrale hulpverlening. Een gids doorheen de sociale rechten.” (Ria Vandaele, uitgegeven door Politeia). Wanneer de cursist dit boek nog niet in het bezit heeft, krijgt hij/zij dit boek na de opleiding mee naar huis. Gelieve bij uw inschrijving te vermelden of u dit boek in uw bezit hebt of dat wij het voor u moeten bestellen.

Trainer

Ria Vandaele is coördinator van de dienst Sociale Zaken in OCMW Ledegem.

Extra informatie

Tijdens de opleiding wordt het volgende boek gebruikt:
Wegwijzer naar een integrale hulpverlening. Een gids doorheen de sociale rechten. (Ria Vandaele, uitgegeven door Politeia). Gelieve bij uw inschrijving te vermelden of u dit boek in uw bezit hebt of dat wij het voor u moeten bestellen.


Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge

Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.