Het Vlaams onteigeningsdecreet toegelicht

Plaats mij op de interesselijst
Bezorg mij een offerte voor een in-huis opleiding

Het Vlaams onteigeningsdecreet toegelicht

Op 1 november 2017 treedt het Vlaams onteigeningsdecreet dat de onteigeningen voor algemeen nut regelt in voege.

De Vlaamse Regering bekrachtigde het decreet op 24 februari 2017 en keurde op vrijdag 16 juni 2017 een eerste maal principieel het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet goed.

Het decreet en de uitvoeringsbesluiten hebben tot doel de procedures en modaliteiten te stroomlijnen en een uniforme regeling te voorzien voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest.

 

Doelgroep

Iedereen die binnen een lokaal bestuur met onteigeningen te maken krijgt.

Doelstelling

Na de opleiding ken je de nieuwe procedure en aanpak van onteigeningen en heb je inzicht in de nieuwe wetgeving.

Inhoud

  • Opzet, objectief, algemene principes, proces, inwerkingtreding en relatie met het uitvoeringsbesluit.
  • Algemene bepalingen, bevoegdheid, gevallen van onteigening en machtiging.
  • Overzicht van het ganse proces van de bestuurlijke fase.
  • Capita selecta van de bestuurlijke fase, meer bepaald het voorlopig onteigeningsbesluit, de onderhandelingsplicht, het openbaar onderzoek, de zelfrealisatie, het definitieve onteigeningsbesluit,  de samenloop met de RPP, verval van besluit en bevoegd rechtscollege.
  • Doelneutraliteit, bodemsanering, wederoverdracht en afdwingbare overname van het restant.

Docent

Joris Scheers, Project manager bij Departement Kanselarij en Bestuur

Werkvorm

Theoretische toelichting aangevuld met een vragenronde na elk thema/deel.

locatie  

Telefoon locatie 050 40 34 50

Locatie website:

Adres
Koning Leopold III-Laan 41, Brugge, 8200, Belgium

Beschrijving:

Wij raden jou aan te parkeren op parking P03, verder in de straat (ter hoogte van POM West-Vlaanderen)

  • Het Vlaams onteigeningsdecreet toegelicht
    17 oktober 2017
    13:30 - 16:30