Help! Hoe overleef ik het nieuwe werken?

Doelgroep

Voor elk wie nu werkt in een landschapsbureau of binnenkort de overstap maakt naar een landschapsbureau. Maar ook voor wie flexwerkt of thuiswerkt reikt deze opleiding heel wat praktische handvaten aan.

Doelstelling

Na de opleiding kan je een aantal tools benoemen en toepassen om:

 • Een betere balans te bewaren tussen werk- en privéleven
 • Vreugdevoller en veilig te werken in diverse werkomstandigheden
 • Je concentratie en productiviteit te verhogen in een landschapsbureau, een flexbureel of thuiswerken

Programma

 • Ontstaan werken in landschapsburelen: historie, oorspronkelijke doelen, voor- en nadelen in de praktijk a.d.h.v. praktische voorbeelden
 • Ontstaan van flexwerken. Voor- en nadelen benoemen en oplossen.
 • Situering momentele stand van zaken van de deelnemers werken in een open ruimte: inventarisatie voor- en nadelen
 • Omgaan met storende factoren (vb. lawaai door luidsprekende collega’s, collega’s op hoge hakken, collega’s die irriteren, diverse radiozenders, storende geuren op de werkvloer, onderbrekingen bij thuiswerk (rondlopende kinderen, buren bellen aan, onbegrip bij thuiswerk), gewoontes en/of gedragingen van collega’s die irriteren, minder leuke plaats binnen het landschapsbureel, ongelijkheden op de werkvloer, …)
 • Tips en tricks om je beter te kunnen concentreren in een landschapsbureel om zo je productiviteit te verhogen
 • Vaststellen, benoemen & opvolgen van irritaties binnen jouw landschapsbureel of flexplek
 • Hoe conflictvrij communiceren: van denken naar doen
 • Maken en opvolgen van afspraken met collega’s en medewerkers
 • Structuren van de dag en goede afspraken formuleren en naleven bij thuiswerk
 • Rol van ambassadeur, train de trainer: hoe de sfeer verbeteren in het werken op het open platform?
 • Privacy en werken in een landschapsbureel

Werkvorm

We werken sterk interactief aan de hand van concrete vragen en cases van de deelnemers. Daarnaast maken we ruim de tijd om de vaardigheden te trainen met praktijkgerichte oefeningen. De trainer geeft daarnaast veel tips vanuit de ervaringen die ze reeds opdeed bij het inrichten van landschapsburelen en werken in flexkantoren of thuiswerk in diverse sectoren, en het opzetten van proactieve programma’s in deze thematiek.

Trainer

Nicole Vandeweghe is gespecialiseerd in het meten van stress, emoties en rendement, organisatieverandering en diverse stressregulatie- en communicatietechnieken. Nicole werkt vooral in de bedrijfswereld, maar heeft ook veel ervaring in het onderwijs, ziekenhuizen, sport- en de kunstwereld. Ze ontwikkelde een module ‘inrichting landschapsburelen & hoe overleef ik in een landschapsbureau en thuiswerken’ vanuit de vele casussen, persoonlijke coaching, teambuildings en ondersteuning van leidinggevenden, in diverse sectoren. Zij zet vooral in op preventie, psychosociaal welzijn en veiligheid. Ze is expert in het meten en sturen van omgaan met individuele verschillen binnen een team en een organisatie.


Prijs

150,00€
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!