Excel – PowerPivot: Analyseer efficiënt grote gegevenslijsten uit verschillende bronnen

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die reeds vertrouwd is met draaitabellen en verder gebruik wenst te maken van extra analyses binnen Excel. Om de les vlot te laten verlopen en het leerrendement zo hoog mogelijk te houden, moeten de cursisten over de nodige voorkennis beschikken om deze opleiding te volgen. Ofwel heeft de cursist de volgende opleidingen al gevolgd:

Voorkennis

Voor deze opleiding heb je een gevorderde kennis van Excel nodig. Je kan werken met draaitabellen en/of eventueel dashboards.

Opmerking:

Om de les vlot te laten verlopen en het leerrendement zo hoog mogelijk te houden, moeten de cursisten over de nodige voorkennis beschikken. Daarom krijg je bij inschrijving een test toegestuurd die je moet invullen voor de start van de opleiding. Deze test geeft een indicatie van het kennisniveau dat je hebt van Excel. Zo kan de trainer beter inspelen op de groep en indien nodig aanraden om eventueel eerst een andere opleiding te volgen.

Doelstelling

Na deze opleiding kan de cursist de basishandelingen om met PowerPivot te werken, toepassen: importeren van lijsten, maken van draaitabellen voor deze lijsten en gebruik maken van de zogenaamde DAX-functies om gegevens te analyseren.

Programma

Doorheen de opleiding zoomen we actief in op volgende onderwerpen:

  • Inleiding tot DAX-functies
  • Werken met datums in DAX
  • DAX-functies vs. Excel functies
  • PowerPivot draaitabel vs. Excel draaitabel
  • Relaties leggen tussen de verschillende tabellen
  • Importeren van gegevens uit verschillende bronnen
  • PowerPivot omgeving verkennen met toevoeging van berekende velden en kolommen

Werkvorm

Deze opleiding wordt sterk praktijkgericht opgevat. Theorie wordt direct in de praktijk ingeoefend op laptop/PC. Er is voldoende ruimte voor vraagstelling en inbreng van eigen casussen.

Trainer

Claude Eeckhout is ICT-trainer en eigenaar van adviesbureau Quantium. Hij is gespecialiseerd in computeropleidingen, ontwerp van databanken in Access en programmatie VBA en VB.net.


Prijs

150,00€
€ 150 voor abonnees, € 180 voor niet-abonnees (inclusief niveautest) - inclusief BTW
Vonk - PC-klas

Plaats

Vonk - PC-klas
Koning Leopold III-laan 31, Sint-Andries-Brugge, Belgium

Data en tijd

Deze opleiding gaat door op

09:00 - 16:00
donderdag 19 mei 2022

Inschrijven

Schrijf je meerdere personen in, pas dan het aantal aan.
Beschikbaar aantal Tickets: 15
Inschrijven is niet (meer) mogelijk voor deze sessie, probeer een andere sessie of klik op de knop interesselijst en laat daar jouw gegevens achter. Wij verwittigen jou zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.