Excel – Kennismaking en eenvoudige functies

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor alle personeelsleden van lokale besturen die de basis van Excel willen aanleren.

Voorkennis

Basiskennis Windows

Doelstelling

Deze workshop is gericht op het verruimen van de kennis en vaardigheden in het gebruik van Excel. De cursist weet na afloop van de opleiding het doel en nut van een rekenblad uit te leggen. Hoe gegevens moeten worden ingevoerd, gewijzigd en verwijderd, kan de cursist benoemen. Bovendien kan de cursist de basisfuncties en -formules opsommen en toepassen. Qua vaardigheden kan de cursist na afloop een werkblad en -map gebruiken en gegevens invoeren, wijzigen en verwijderen. Als laatste kan de cursist de basisformules en ingebouwde basisfunctie toepassen.

Programma

Doorheen de opleiding zoomen we actief in op volgende onderwerpen:

  • Werkomgeving van Excel
  • Microsoft-account
  • Werken met werkmappen
  • Werken met werkbladen: activeren, toevoegen, verplaatsen, verwijderen, navigeren, …
  • Gegevens typen, verbeteren of wissen
  • Doorvoeren van reeksen: datum, groei, lineair, …
  • Werken met formules: celverwijzingen, relatieve/absolute en gemengde verwijzingen, …
  • Eenvoudige functies: autofuncties, functies afronden, nesten, …

Werkvorm

Deze opleiding is sterk praktijkgericht. Theorie wordt direct in de praktijk ingeoefend op laptop/PC. In de opleiding wordt gewerkt met Office 365. D

Trainer

Claude Eeckhout is ICT-trainer en eigenaar van adviesbureau Quantium. Hij is gespecialiseerd in computeropleidingen, ontwerp van databanken in Access en programmatie VBA en VB.net.


Prijs

150,00€
€ 150 voor abonnees, € 180 voor niet-abonnees - inclusief BTW
Vonk - PC-klas

Plaats

Vonk - PC-klas
Koning Leopold III-laan 31, Sint-Andries-Brugge, Belgium
Sold out!